Koło Edytorów „Trantiputl”, którego jesteśmy członkami, powstało w lutym 2010 roku, początkowo jako nieformalna grupa korektorska. Z początkiem roku akademickiego 2011/2012 została ona ostatecznie sformalizowana w postaci koła, działającego przy Instytucie Filologii Polskiej UAM.
Organizacja powstała z inicjatywy ówczesnych studentów drugiego roku studiów pierwszego stopnia, realizujących program specjalności wydawniczej. Miała ona służyć pogłębianiu wiedzy zdobytej podczas zajęć specjalizacyjnych oraz nabywaniu nowych umiejętności zawodowych. Szczególny nacisk postanowiliśmy kłaść nie na rozwój naukowy ? naszym zdaniem bardzo dobrze realizowany w programie studiów ? a na umiejętności praktyczne i rozwój typowo zawodowy.

Prace redakcyjne, korektorskie i DTP
Po założeniu grupy bardzo szybko zabraliśmy się do pracy. Nawiązaliśmy kontakt z redakcjami dwóch czasopism studenckich „Stanu Krytycznego” oraz „UNIkatu” i zaproponowaliśmy, że zajmiemy się korektą oraz składem i łamaniem owych gazet. Zaowocowało to długotrwałą i pożyteczną dla obu stron współpracą. Jej rezultatem są między innymi wydane numery periodyków. Członkowie naszego koła odpowiadali za projekt typograficzny, skład, łamanie, redakcję, korektę oraz korektę techniczną całości materiałów publikowanych w obydwu pismach. Służyliśmy także redakcji innej gazety studenckiej „Aurory” fachowymi poradami przy ulepszaniu jej layoutu. Zajmujemy się też redakcją i korektą tekstów na potrzeby nieregularnika kulturalnego „Podotykaj sobie Poznań”, którego ukazały się do tej pory dwa numery.
Ostatnio opublikowana została również książka zaprojektowana, zredagowana, poprawiona oraz złożona przez członków naszego koła. Nosi ona tytuł Nie sobie, lecz następcom. 35 lat działalności na tle dziejów wspierania muzealnictwa w Poznaniu i Wielkopolsce i została wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jej autorami są członkowie Towarzystwa.

Rozwój naukowy i zawodowy
Staramy się także szerzyć zainteresowanie tematyką edytorstwa i pracą w branży wydawniczej. Stąd co roku pojawiamy się na instytutowych Drzwiach Otwartych, służąc informacją, radą i pomocą wszystkim zainteresowanym wyborem tej ścieżki zawodowej. Przy okazji Drzwi Otwartych prowadziliśmy też dwukrotnie (w roku 2011 i 2012) warsztaty z podstaw komputerowej edycji tekstów. Warsztaty odbywały się w sali komputerowej i były otwarte dla wszystkch chętnych.
Zachęceni sukcesem pierwszej edycji warszatów zorganizowaliśmy w 2011 roku kolejne spotkanie tego typu, tym razem skierowane konkretnie do studentów trzeciego roku studiów pierwszego stopnia. Warsztaty poświęcone były w całości problematyce poprawnego formalnie i estetycznego sformatowania pracy licencjackiej.
Nie zapominając o rozwoju stricte zawodowym, który był naszym motorem do założenia koła, stale organizujemy dla siebie nawzajem warsztaty doszkalające ze wszystkich etapów pracy wydawniczej. Stąd doskonalimy nawzajem swoje umiejętności z zakresu redakcji tekstów literackich i użytkowych oraz ich korekty. Zajmujemy się także problematyką typografii, projektowania publikacji oraz ich komputerowego składu.

Poza murami Collegium Maius
Szukając punktu odniesienia dla naszej działalności, postanowiliśmy nawiązać kontakt z organizacjami z innych miast, zajmującymi się tym samym co my. W kwietniu 2012 roku skontaktowaliśmy się z Kołem Naukowym Edytorów Uniwersytetu Łódzkiego. Kilkuosobowa reprezentacja naszego koła pojechała z wizytą do Łodzi. Wzięliśmy udział w organizowanym przez tamtejsze koło Typospacerze, nawiązaliśmy bezcenne znajomości i wymieniliśmy się wiedzą i doświadczeniami.
Przy okazji wizyty w Łodzi odwiedziliśmy tamtejsze Muzeum Książki Artystycznej prowadzone przez państwa Jadwigę i Janusza Tryzno. Wizyta ta była dla nas okazją do podziwiania pięknie wydanych książek oraz poznania dawnych technik drukarskich i introligatorskich, które wyszły już dziś z masowego użycia.
Zainspirowani wizytą w łódzkim Muzeum Książki Artystycznej postanowiliśmy zacząć organizować wycieczki edukacyjne do miejsc związanych z historią książki, drukarstwa i introligatorstwa. Na początek udaliśmy się do poznańskiego Muzeum Introligatorstwa, w którym podziwiać mogliśmy oprawy artystyczne wykonane przez największych polskich mistrzów tego fachu. Mieliśmy także okazję do tego, by poszerzyć swoją wiedzę na temat historii introligatorstwa. W tym samym cyklu wypraw naukowych odwiedziliśmy pracownię starodruków poznańskiej Biblioteki Uniwersyteckiej.

Członkowie Koła Edytorów „Trantiputl”

 

Typospacer po Łodzi ze studentami z Koła
Naukowego Edytorów Uniwersytetu Łódzkiego
(kwiecień 2012 r.).
Wizyta w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa
w Grębocinie (grudzień 2012 r.).
Wycieczka do Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach Zdrój (kwiecień 2013 r.).

 

Studia trwają dwa semestry, a zajęcia odbywają się w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych (do trzech razy w miesiącu). Zajęcia trwają dwa semestry, zgodnie z aktualną organizacją danego roku akademickiego.

Nabór na każdą kolejną edycję studiów trwa od kwietnia do września danego roku kalendarzowego. Grupa słuchaczy nie może być większa niż 24 osób. (Ze względu na liczbę stanowisk w pracowni komputerowej). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach jest wpłata pierwszej raty czesnego, a brak wpłaty oznacza rezygnację ze studiów. Informacja o skompletowaniu grupy zostanie przekazana Państwu niezwłocznie po weryfikacji potwierdzonych zgłoszeń.

Kandydaci – przynajmniej w chwili rozpoczęcia zajęć – powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Zgłoszenia można składać w formie elektronicznej korzystając z uczelnianego systemu Rekrutacji Kandydatów (IRK). Proszę najpierw zapoznać się z instrukcją dla osób rekrutujących się na dany rok akademicki, a następnie przystąpić do utworzenia konta kandydata lub zalogować się na konto założone wcześniej.

Podyplomowe Studia Edytorstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius pok. 49
ul. Aleksandra Fredry 10
61-701 Poznań

KOSZT studiów wynosi 4400 zł, po 2200 zł za semestr.

Dodatkowych wyjaśnień udzielą:

 • mgr Tatiana Lisiak od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem tel. 618294694; kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • prof. UAM dr hab. Bogdan Hojdis w czasie roku akademickiego pod numerami tel. 618294542, 618294504 lub kom. 601775861 (także w czasie przerw międzysemestralnych i wakacyjnych); kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; kontakt on-line (także audiowizualny) w MS Teams po zalogowaniu się adresem i hasłem poczty studenckiej.

 

Kierownik Podyplomowych Studiów Edytorstwa

prof. UAM dr hab. Bogdan Hojdis

 

INFORMACJE OGÓLNE

Podyplomowe Studia Edytorstwa, organizowane na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, mają charakter studiów zawodowych. Najwięcej uwagi poświęcamy zajęciom praktycznym (laboratoryjnym bądź warsztatowym).
Nasze studia stanowią zatem ofertę podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, skierowaną do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby przygotować się do pracy na stanowiskach redaktorskich oraz operatorów Desktop Publishing w wydawnictwach i redakcjach czasopism. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć mogą również być wykorzystane w ramach własnych przedsięwzięć gospodarczych o profilu wydawniczym, usług redakcyjnych lub prepress.
Zajęcia prowadzą zarówno nauczyciele akademiccy, jak i praktycy – pracownicy poznańskich wydawnictw oraz edytorzy tekstów literackich.

Informacje o Podyplomowych Studiach Edytorstwa znajdują się także w uczelnianym systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

 

PROGRAM STUDIÓW (w formacie HTML)

Regulamin studiów podyplomowych (w formacie PDF)

Szanowni Państwo,

po zakończeniu semestru lub roku akademickiego bardzo prosimy o wypełnienie online arkuszy ewaluacyjnych każdego z zajęć, w których Państwo uczestniczyliście.

W tym celu należy zalogować się przez „Panel studenta”, do którego link zamieściliśmy poniżej (oraz w stopce strony – na dole, po lewej). Po wpisaniu kodu captcha proszę wybrać studia (edytorskie albo bibliotekoznawcze), a następnie – semestr i przedmiot. Dopiero teraz pokaże się formularz ewaluacyjny, którego wypełnianie prosimy rozpocząć od wpisania imienia i nazwiska prowadzącego – zgodnie z planem zajęć na dany semestr. Przy kolejnych pytaniach odpowiedzi (punktację) należy wybrać z rozwijanych list lub wpisać własne uwagi w polach tekstowych. Po zamknięciu ankiety nie można wrócić do jej edytowania, aby coś zmienić lub uzupełnić.

Ankiet nie trzeba ani drukować, ani oddawać bądź przesyłać – wystarczy zapisać formularz elektroniczny po zakończeniu wypełniania.

Dziękujemy za poświęcony czas i pozdrawiamy.

Bogdan Hojdis, Katarzyna Krzak-Wess

Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia z nauk pomocniczych i edukacji naukowo-informatycznej na kierunku filologia polska, jednak przede wszystkim kształcą studentów na fakultatywnej pięciosemestralnej (na studiach licencjackich) lub czterosemestralnej (na studiach magisterskich) specjalizacji wydawniczej, która daje przygotowanie do pracy w różnych instytucjach, zajmujących się działalnością wydawniczą i handlem książką.

Zakład posiada własną pracownię komputerową. Prowadzone jest też seminarium magisterskie z historii kultury i edytorstwa naukowego.

Poniżej zamieszczamy informacje o programach studiów:

Plan podyplomowych studiów edytorstwa

Obsada zajęć:

 • wstęp do edytorstwa, prof. UAM dr hab. Bogdan Hojdis (20 godz. w I sem.)
 • redakcja techniczna, dr Piotr Fliciński (20 godz. w I sem.)
 • skład komputerowy, mgr Tomasz Kandziora (20 godz. w I sem.), prof. UAM dr hab. Bogdan Hojdis (30 godz. w II sem.)
 • publikacje elektroniczne, mgr Adam Cankudis (20 godz. w II sem.)
 • grafika komputerowa, mgr Tomasz Kandziora (20 godz. w II sem.)
 • kultura języka polskiego, prof. dr hab. Anna Piotrowicz (15 godz. w I sem.)
 • elementy tekstologii, prof. UAM dr hab. Bogdan Hojdis (20 godz. w II sem.)
 • prawo w praktyce wydawniczej, mgr Paweł Zgliński (20 godz. w I sem.)
 • sztuka książki, prof. UAM dr hab. Katarzyna Krzak Weiss (15 godz. w I sem.)
 • marketing i ekonomia wydawnicza, mgr Krzysztof Baran (20 godz. w I sem.)
 • adiustacja tekstu, prof. UMK dr hab. Magdalena Bizior-Dombrowska (20 godz. w II sem.)
 • wykład monograficzny ze sztuki książki i słowa (10 godz. w II sem.)
 • seminarium (20 godz. w II sem.)

UWAGA: Proszę przed kolejnymi zjazdami sprawdzać plan na tej stronie, ponieważ tu na bieżąco będą zamieszczane wszelkie korekty, dotyczące poszczególnych zajęć.

  Editing & Publishing
  Polish Philology
  Adam Mickiewicz
  University

Edycja sejmowa dzieł Jana Kochanowskiego

Serwer plików DWJK-IBL

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Logowanie

Serwer plików edytorów

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Polecane publikacje