Szanowni Państwo,

podczas sporządzania transliteracji niektórych rękopisów może pojawić się potrzeba zastosowania dodatkowych znaków diakrytycznych. Są one dostępne w programie MS Word dla systemu Windows jako Łączące znaki diakrytyczne. Instrukcja ich odnajdywania i wprowadzania znajduje się w dokumencie Zalecenia techniczne i redakcyjne na stronach 4-6.

Bogdan Hojdis

Szanowni Państwo,

pierwszy zjazd tegorocznej edycji podyplomowych studiów edytorstwa odbędzie się w dniach 18-19 listopada. Oto jego plan:

 

Data / godziny

18.11.2023 sobota 19.11.2023 niedziela
8.30-10.00 Wstęp do edytorstwa Prawo w praktyce wydawniczej
10.15-11.45 Wstęp do edytorstwa Prawo w praktyce wydawniczej
12.00-13.30 Wstęp do edytorstwa Prawo w praktyce wydawniczej

13.30-14.30

Przerwa na posiłek

Przerwa na posiłek

14.30-16.00 Prawo w praktyce wydawniczej Wstęp do edytorstwa
16.15-17.45 Prawo w praktyce wydawniczej Wstęp do edytorstwa

 

Wykład wstępny poprowadzi prof. Bogdan Hojdis, a zajęcia prawnicze – mec. Paweł Zgliński. Wszystkie zajęcia odbędą się w edytorskiej pracowni komputerowej (sala 326) w Collegium Maius przy ul. Aleksandra Fredry 10.

Kompletne plany na I i II semestr dostępne są  w Ofercie dydaktycznej (menu górne -> zakładka Plan zajęć studiów podyplomowych).

 

prof. UAM dr hab. Bogdan Hojdis
kierownik Podyplomowych Studiów Edytorstwa
 

 

Szanowni Państwo,

pracę własną w ramach zajęć z komputerowego składu wydawnictw można wykonać online przy pomocy Podłączania pulpitu zdalnego z komputerami w sali 01 w Collegium Maius. Są one dostępne przez siedem dni w tygodniu od godziny 8.00 do 24.00 Proszę z listy adresów IP podanych w instrukcji wybierać kolejne adresy dopóty, dopóki traficie Państwo na wolną stację roboczą.

Bogdan Hojdis

Szanowni Państwo,

informuję, że zajęcia z komputerowego składu wydawnictw dla studentów filologii słowiańskiej I stopnia nie mają nic wspólnego z ćwiczeniami o tej samej nazwie, które są oferowane słuchaczom specjalności wydawniczej oraz podyplomowych studiów edytorstwa. Nie jest realizowany program, jaki ułożyłem dla studentów IFS przed kilku laty, chociaż został on wprowadzony do USOS-a. Zajęcia faktycznie dotyczą bowiem zagadnień redakcyjnego opracowania tekstu.

Bogdan Hojdis

  Editing & Publishing
  Polish Philology
  Adam Mickiewicz
  University

Edycja sejmowa dzieł Jana Kochanowskiego

Serwer plików DWJK-IBL

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Logowanie

Serwer plików edytorów

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Polecane publikacje