Szanowni Państwo,

na prośbę m.in. władz dziekańskich naszego wydziału Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość opracował zalecenia dotyczące wymagań sprzętowych i systemowych aplikacji Microsoft Office 365 dla instytucji edukacyjnych. Zalecenia dedykowane są głównie dla studentów, ale zawierają też wskazówki dla pracowników dydaktycznych. Przynajmniej w semestrze zimowym większość zajęć będziemy odbywać w trybie zdalnym, dlatego warto sprawdzić (najlepiej z zaprzyjaźnionym informatykiem), czy nasz komputer, tablet lub smartfon zapewnią nam w miarę komfortową naukę i pracę – czego życzę Państwu wbrew wszelkim przeciwieństwom losu.

Bogdan Hojdis

W związku z uruchomieniem Intranetu Studenta aktualne informacje dotyczące zajęć zdalnych na UAM zamieszcza tam Centrum Wsparcia Kształcenia. Decyzje władz dziekańskich naszego wydziału podawane są stronie WFPiK. Natomiast materiały instruktażowe i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów znajdziecie Państwo na stronie Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość.


Uczelniane konta pocztowe

Konto pocztowe w domenie st.amu.edu.pl (studenci) lub amu.edu.pl / o365.amu.edu.pl (pracownicy) to nie tylko zalecany sposób przesyłania wiadomości e-mail. Aktywny i poprawnie skonfigurowany uczelniany adres e-mail to również login (hasło takie jak do poczty uniwersyteckiej) otwierający dostęp do Office'a 365 UAM, w którym zbudowano zintegrowany system administracyjno-dydaktyczny (Intranet UAM). W owym systemie (Panelu Dydaktycznym) wykładowcy mogą utworzyć grupy ćwiczeniowe korzystając z danych zapisanych w USOS. Wiadomości dla takich grup (np. o planowanych zajęciach online) przesyłane są właśnie na adresy uczelniane. Dlatego tak ważne jest prawidłowe skonfigurowanie i korzystanie z tych adresów. Przypominam zatem instrukcje przygotowane przez Centrum Informatyczne UAM.

Jeżeli posiadamy różne aktywne konta pocztowe, to wygodniej jest odbierać wiadomości z jednego adresu pocztowego, z którego korzystamy najczęściej (i który jest już skonfigurowany np. w smartfonie). Poniżej dwa sposoby: przekierowanie i agregacja kont.

Szanowni Państwo,

jest nam bardzo miło poinformować, że w mediach ogólnopolskich zostało odnotowane odkrycie prof. Wiesława Wydry. W poniedziałek, 2 czerwca, na portalu Onet.pl ukazał się artykuł Odnaleziono całość tekstu „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”. We wtorek, 3 czerwca, notatka o znalezisku oraz wywiad z prof. Wydrą znalazły się na portalu Niezależna.pl.

Profesor Wydra odnalazł w jednej z europejskich bibliotek uniwersyteckich utwór Śmierci z Mistrze dwojakie gadania..., drukowany w Krakowie około roku 1542. Dzięki temu odkryciu będzie można dopełnić brakujące wersy Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią oraz porównać jej znaną dotąd niepełną, rękopiśmienną wersję z kompletnym starodrukiem.

Edycja starodruku ukaże się w najbliższych miesiącach. Przypominamy ponadto, że dotychczas wydane woluminy serii „Libri librorum” można nabyć w Wydawnictwie „Poznańskie Studia Polonistyczne”. Część z nich dostępna jest również w postaci cyfrowej w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Szanowni Państwo, które pojawiły się podczas naszego ostatniego spotkania informuję, że Studia Podyplomowe Edytorstwa (jak ponoć każde) kończą się wystawieniem świadectwa.

Łączę pozdrowienia,

Katarzyna Krzak-Weiss

  Editing & Publishing
  Polish Philology
  Adam Mickiewicz
  University

Edycja sejmowa dzieł Jana Kochanowskiego

Logowanie

Serwer plików edytorów

UWAGA: Ze względu na wzmożone korzystanie z serwera w dydaktyce zdalnej, dostęp do danych został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek, a jeszcze lepiej – dodać i zapisać certyfikat QNAP.

Polecane publikacje