Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia z nauk pomocniczych i edukacji naukowo-informatycznej na kierunku filologia polska, jednak przede wszystkim kształcą studentów na fakultatywnej pięciosemestralnej (na studiach licencjackich) lub czterosemestralnej (na studiach magisterskich) specjalizacji wydawniczej, która daje przygotowanie do pracy w różnych instytucjach, zajmujących się działalnością wydawniczą i handlem książką.

Zakład posiada własną pracownię komputerową. Prowadzone jest też seminarium magisterskie z historii kultury i edytorstwa naukowego.

Od roku akademickiego 2016/2017 zapraszamy na specjalizację przygotowaną dla słuchaczy niestacjonarnych studiów magisterskich:

Poniżej zamieszczamy odsyłacze do szczegółowych programów, obowiązujących od roku akademickiego 2011/2012:

 


  Editing & Publishing
  Polish Philology
  Adam Mickiewicz
  University

Edycja sejmowa dzieł Jana Kochanowskiego

Logowanie

Serwer plików edytorów

UWAGA: Ze względu na wzmożone korzystanie z serwera w dydaktyce zdalnej, dostęp do danych został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek, a jeszcze lepiej – dodać i zapisać certyfikat QNAP.

Polecane publikacje