1. Plan podyplomowych studiów edytorstwa na rok akademicki 2019/2020

Obsada zajęć:

 • wstęp do edytorstwa, prof. UAM dr hab. Bogdan Hojdis (20 godz. w I sem.)
 • redakcja techniczna, mgr Joanna Gaca-Wyczółkowska, mgr Joanna Pakuła (20 godz. w I sem.)
 • skład komputerowy, prof. UAM dr hab. Bogdan Hojdis (20 godz. w I sem., 30 godz. w II sem.)
 • publikacje elektroniczne, mgr Adam Cankudis (20 godz. w II sem.)
 • grafika komputerowa, mgr Tomasz Kandziora (20 godz. w II sem.)
 • kultura języka polskiego, prof. dr hab. Anna Piotrowicz (15 godz. w I sem.)
 • elementy tekstologii, prof. dr hab. Wiesław Wydra (20 godz. w II sem.)
 • prawo w praktyce wydawniczej, mgr Paweł Zgliński (20 godz. w I sem.)
 • sztuka książki, prof. UAM dr hab. Katarzyna Krzak Weiss (15 godz. w I sem.)
 • marketing i ekonomia wydawnicza, mgr Krzysztof Baran (20 godz. w I sem.)
 • adiustacja tekstu, mgr Marlena Roszkiewicz (20 godz. w II sem.)
 • wykład monograficzny ze sztuki książki i słowa (10 godz. w II sem.)
 • seminarium prof. UAM dr hab. Bogdan Hojdis, prof. UAM dr hab. Katarzyna Krzak Weiss (20 godz. w II sem.)

UWAGA: Proszę przed kolejnymi zjazdami sprawdzać plan na stronie Zakładu Nauk Pomocniczych i Edytorstwa, ponieważ tam na bieżąco będą zamieszczane wszelkie korekty, dotyczące poszczególnych zajęć.

 

2. Plan podyplomowych studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

 • semestry I i II – brak naboru
 • semestr III – brak naboru

Obsada zajęć:

 • bibliografia (10 godz. w I sem.)
 • bibliotekarstwo praktyczne - gromadzenie (24 godz. w I sem.)
 • bibliotekarstwo praktyczne - opracowanie (24 godz. w II sem.)
 • bibliotekarstwo praktyczne - ochrona i przechowywanie (6 godz. w II sem.)
 • bibliotekarstwo praktyczne - udostępnienia (26 godz. w III sem.)
 • bibliotekarstwo praktyczne - UKD (10 godz. w I sem.)
 • czytelnictwo i animacja kultury (20 godz. w II sem., 10 godz. w III sem.)
 • internet w bibliotece (10 godz. w III sem)
 • literatura dla dzieci i młodzieży (20 godz. w III sem)
 • organizacja i zarządzanie biblioteką (10 godz. w III sem.)
 • wstęp do nauki o bibliotece (10 godz. w I sem.)
 • technologie informacyjne (20 godz. w I sem., 20 godz. w II sem.)
 • problematyka współczesnej literatury i filmu (60 godz. w I i II sem.)
 • historia książki i księgozbiorów (20 godz. w I sem.)
 • rynek książki (10 godz. w I sem.)
 • sztuka książki (10 godz. w II sem.)
 • systemy komputerowe w bibliotekach polskich (10 godz. w I sem.)
 • zbiory specjalne (10 godz. w II sem.)

UWAGA: Proszę przed kolejnymi zjazdami sprawdzać plan na stronie Zakładu Nauk Pomocniczych i Edytorstwa, ponieważ tam na bieżąco będą zamieszczane wszelkie korekty, dotyczące poszczególnych zajęć.


  Editing & Publishing
  Polish Philology
  Adam Mickiewicz
  University

Edycja sejmowa dzieł Jana Kochanowskiego

Logowanie

Serwer plików edytorów

UWAGA: Ze względu na wzmożone korzystanie z serwera w dydaktyce zdalnej, dostęp do danych został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek, a jeszcze lepiej – dodać i zapisać certyfikat QNAP.

Polecane publikacje