Plan zajęć podyplomowych studiów edytorstwa na rok akademicki 2023/2024

 

 

 

Semestr I (nabór na rok akademicki 2023/2024­)

 

Data

godz.

18.11.23

sobota

19.11.23

niedziela

09.12.23

sobota

10.12.24

niedziela

06.01.24

sobota

07.01.24

niedziela

20.01.24

sobota

21.01.24

niedziela

03.02.24

sobota

04.02.24

niedziela

02.03.24

sobota

03.03.24

niedziela

16.03.24

sobota

08.30-10.00

WE 326

PPW 326

WE 326

KJP 326

RT 326

PPW 326

RT 326

MEW 326

SK 326

SK 326

SKW 326

MEW 326

SKW 326

10.15-11.45

WE 326

PPW 326

WE 326

KJP 326

RT 326

PPW 326

RT 326

MEW 326

SK 326

SK 326

SKW 326

MEW 326

SKW 326

12.00-13.30

WE 326

PPW 326

WE 326

KJP 326

RT 326

PPW 326

RT 326

MEW 326

SK  326

SK 326

SKW 326

MEW 326

SKW 326

12.45-13.40

Przerwa na posiłek

Przerwa na posiłek

Przerwa na posiłek

13.40-14.25

KJP 326

14.30-16.00

PPW 326

WE 326

MEW 326

WE 326

PPW 326

MEW 326

SK 326

RT 326

KJP 326

KJP 326

RT 326

SKW 326

SKW 326

16.15-17.45

PPW 326

WE 326

MEW 326

WE 326

PPW 326

MEW 326

SK 326

RT 326

KJP 326

KJP 326

RT 326

SKW 326

SKW 326

Dyżur dziekanatu

pok. 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

 

WE          – wstęp do edytorstwa, prof. UAM dr hab. Bogdan Hojdis (20 godz.)

RT           – redagowanie techniczne książki, dr Piotr Fliciński (20 godz.)

SKW       – skład komputerowy wydawnictw, mgr Tomasz Kandziora (20 godz. w I semestrze)

PPW       – prawo w praktyce wydawniczej, mec. Paweł Zgliński (20 godz.)

MEW      – marketing i ekonomia wydawnicza, mgr Krzysztof Baran (20 godz.)

SK          – sztuka książki, prof. UAM dr hab. Katarzyna Krzak Weiss (15 godz.)

KJP        – kultura języka polskiego, prof. dr hab. Anna Piotrowicz (15 godz.)

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w Collegium Maius, ul. Fredry 10 (s. 326 pracownia komputerowa edytorów). Terminy dyżurów dziekanatu będą podawane przed kolejnymi zjazdami.

 

UWAGA: Proszę sprawdzać przed zjazdami plan na stronie poledyt.amu.edu.pl, ponieważ tam na bieżąco będą zamieszczane wszelkie korekty, dotyczące poszczególnych zajęć.