Studia trwają dwa semestry, a zajęcia odbywają się w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych (dwa, trzy razy w miesiącu). Zajęcia rozpoczynają się od początku nowego semestru zimowego danego roku akademickiego.

Nabór na studia ma charakter ciągły, zatem zgłoszenia można składać w dowolnym terminie. Warunkiem rozpoczęcia nauki jest skompletowanie grupy, liczącej nie mniej niż 18 osób, ale nie więcej niż 24 osoby. (Ze względu na liczbę stanowisk w pracowni komputerowej). W przypadku znacząco mniejszej liczby zgłoszeń studia nie rozpoczną się, a nabór zostanie powtórzony w najbliższym semestrze. Informacja o skompletowaniu grupy i planie zajęć zostanie przekazana Państwu co najmniej dwa tygodnie przed pierwszym zjazdem.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci – przynajmniej w chwili rozpoczęcia zajęć – powinni posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać podanie (formularz można wypełnić online) oraz kserokopię dyplomu. Dodatkowo prosimy o przesłanie, pocztą elektroniczną lub tradycyjną, krótkiej informacji nt. aktualnego miejsca pracy (bądź nauki). Dokumenty papierowe można przynieść osobiście lub nadsyłać listownie na adres:

Podyplomowe Studia Edytorstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius pok. 49
ul. Aleksandra Fredry 10
61-701 Poznań

KOSZT studiów wynosi 3700 zł, po 1850 zł za semestr.

Dodatkowych wyjaśnień udzielą:

  • mgr Tatiana Lisiak od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem tel. 618294694; kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • dr hab. Bogdan Hojdis w czasie roku akademickiego we środy od godziny 13.00 do 14.30 pod numerem 618294540 lub 618294541, natomiast w czasie przerw międzysemestralnych i między dyżurami pod numerem telefonu komórkowego 601775861; kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik Podyplomowych Studiów Edytorstwa

dr hab. Bogdan Hojdis

 

INFORMACJE OGÓLNE

Podyplomowe Studia Edytorstwa, organizowane przez Zakład Nauk Pomocniczych i Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej UAM, mają charakter studiów zawodowych. Najwięcej uwagi poświęcamy zajęciom praktycznym (laboratoryjnym bądź warsztatowym).
Nasze studia stanowią zatem ofertę podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, skierowaną do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby przygotować się do pracy na stanowiskach redaktorskich oraz operatorów Desktop Publishing w wydawnictwach i redakcjach czasopism. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć mogą również być wykorzystane w ramach własnych przedsięwzięć gospodarczych o profilu wydawniczym, usług redakcyjnych lub prepress.
Zajęcia prowadzą zarówno nauczyciele akademiccy, jak i praktycy – pracownicy poznańskich wydawnictw oraz edytorzy tekstów literackich.

 

PROGRAM STUDIÓW (w formacie HTML)

Regulamin studiów podyplomowych (w formacie PDF)


  Editing & Publishing
  Polish Philology
  Adam Mickiewicz
  University

Edycja sejmowa dzieł Jana Kochanowskiego

Logowanie

Serwer plików edytorów

UWAGA: Ze względu na wzmożone korzystanie z serwera w dydaktyce zdalnej, dostęp do danych został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek, a jeszcze lepiej – dodać i zapisać certyfikat QNAP.

Polecane publikacje