Studia trwają dwa semestry, a zajęcia odbywają się w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych (do trzech razy w miesiącu). Zajęcia rozpoczynają się w pierwszym miesiącu semestru zimowego i kończą w ostatnim miesiącu semestru letniego – zgodnie z aktualną organizacją danego roku akademickiego.

Nabór na studia ma charakter ciągły, zatem zgłoszenia można składać w dowolnym terminie. Warunkiem rozpoczęcia nauki jest skompletowanie grupy, liczącej nie mniej niż 18 osób, ale nie więcej niż 24 osoby. (Ze względu na liczbę stanowisk w pracowni komputerowej). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach jest wpłata pierwszej raty czesnego do 15 października. Brak wpłaty oznacza rezygnację ze studiów. W przypadku mniejszej liczby wpłat niż 18 studia nie rozpoczną się, a nabór zostanie powtórzony. Informacja o skompletowaniu grupy zostanie przekazana Państwu niezwłocznie po weryfikacji liczby potwierdzonych zgłoszeń. Zjazd inauguracyjny odbywa się w ostatni weekend października, a plan zajęć na cały semestr zimowy jest udostępniany w pierwszym dniu roboczym listopada.

Kandydaci – przynajmniej w chwili rozpoczęcia zajęć – powinni posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać podanie (formularz można wypełnić on-line) oraz kserokopię dyplomu. Dodatkowo prosimy o przesłanie, pocztą elektroniczną lub tradycyjną, krótkiej informacji nt. aktualnego miejsca pracy (bądź nauki). Dokumenty papierowe można przynieść osobiście lub nadsyłać listownie na adres:

Podyplomowe Studia Edytorstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius pok. 49
ul. Aleksandra Fredry 10
61-701 Poznań

KOSZT studiów wynosi 3700 zł, po 1850 zł za semestr.

Dodatkowych wyjaśnień udzielą:

  • mgr Tatiana Lisiak od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem tel. 618294694; kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • prof. UAM dr hab. Bogdan Hojdis w czasie roku akademickiego pod numerami tel. 618294542, 618294504 lub kom. 601775861 (także w czasie przerw międzysemestralnych i wakacyjnych); kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; kontakt on-line (także audiowizualny) w MS Teams po zalogowaniu się adresem i hasłem poczty studenckiej.

 

Kierownik Podyplomowych Studiów Edytorstwa

prof. UAM dr hab. Bogdan Hojdis

 

INFORMACJE OGÓLNE

Podyplomowe Studia Edytorstwa, organizowane na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, mają charakter studiów zawodowych. Najwięcej uwagi poświęcamy zajęciom praktycznym (laboratoryjnym bądź warsztatowym).
Nasze studia stanowią zatem ofertę podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, skierowaną do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby przygotować się do pracy na stanowiskach redaktorskich oraz operatorów Desktop Publishing w wydawnictwach i redakcjach czasopism. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć mogą również być wykorzystane w ramach własnych przedsięwzięć gospodarczych o profilu wydawniczym, usług redakcyjnych lub prepress.
Zajęcia prowadzą zarówno nauczyciele akademiccy, jak i praktycy – pracownicy poznańskich wydawnictw oraz edytorzy tekstów literackich.

 

PROGRAM STUDIÓW (w formacie HTML)

Regulamin studiów podyplomowych (w formacie PDF)


  Editing & Publishing
  Polish Philology
  Adam Mickiewicz
  University

Edycja sejmowa dzieł Jana Kochanowskiego

Serwer plików DWJK-IBL

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Logowanie

Serwer plików edytorów

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Polecane publikacje