Koło Edytorów „Trantiputl”, którego jesteśmy członkami, powstało w lutym 2010 roku, początkowo jako nieformalna grupa korektorska. Z początkiem roku akademickiego 2011/2012 została ona ostatecznie sformalizowana w postaci koła, działającego przy Instytucie Filologii Polskiej UAM.
Organizacja powstała z inicjatywy ówczesnych studentów drugiego roku studiów pierwszego stopnia, realizujących program specjalności wydawniczej. Miała ona służyć pogłębianiu wiedzy zdobytej podczas zajęć specjalizacyjnych oraz nabywaniu nowych umiejętności zawodowych. Szczególny nacisk postanowiliśmy kłaść nie na rozwój naukowy ? naszym zdaniem bardzo dobrze realizowany w programie studiów ? a na umiejętności praktyczne i rozwój typowo zawodowy.

Prace redakcyjne, korektorskie i DTP
Po założeniu grupy bardzo szybko zabraliśmy się do pracy. Nawiązaliśmy kontakt z redakcjami dwóch czasopism studenckich „Stanu Krytycznego” oraz „UNIkatu” i zaproponowaliśmy, że zajmiemy się korektą oraz składem i łamaniem owych gazet. Zaowocowało to długotrwałą i pożyteczną dla obu stron współpracą. Jej rezultatem są między innymi wydane numery periodyków. Członkowie naszego koła odpowiadali za projekt typograficzny, skład, łamanie, redakcję, korektę oraz korektę techniczną całości materiałów publikowanych w obydwu pismach. Służyliśmy także redakcji innej gazety studenckiej „Aurory” fachowymi poradami przy ulepszaniu jej layoutu. Zajmujemy się też redakcją i korektą tekstów na potrzeby nieregularnika kulturalnego „Podotykaj sobie Poznań”, którego ukazały się do tej pory dwa numery.
Ostatnio opublikowana została również książka zaprojektowana, zredagowana, poprawiona oraz złożona przez członków naszego koła. Nosi ona tytuł Nie sobie, lecz następcom. 35 lat działalności na tle dziejów wspierania muzealnictwa w Poznaniu i Wielkopolsce i została wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jej autorami są członkowie Towarzystwa.

Rozwój naukowy i zawodowy
Staramy się także szerzyć zainteresowanie tematyką edytorstwa i pracą w branży wydawniczej. Stąd co roku pojawiamy się na instytutowych Drzwiach Otwartych, służąc informacją, radą i pomocą wszystkim zainteresowanym wyborem tej ścieżki zawodowej. Przy okazji Drzwi Otwartych prowadziliśmy też dwukrotnie (w roku 2011 i 2012) warsztaty z podstaw komputerowej edycji tekstów. Warsztaty odbywały się w sali komputerowej i były otwarte dla wszystkch chętnych.
Zachęceni sukcesem pierwszej edycji warszatów zorganizowaliśmy w 2011 roku kolejne spotkanie tego typu, tym razem skierowane konkretnie do studentów trzeciego roku studiów pierwszego stopnia. Warsztaty poświęcone były w całości problematyce poprawnego formalnie i estetycznego sformatowania pracy licencjackiej.
Nie zapominając o rozwoju stricte zawodowym, który był naszym motorem do założenia koła, stale organizujemy dla siebie nawzajem warsztaty doszkalające ze wszystkich etapów pracy wydawniczej. Stąd doskonalimy nawzajem swoje umiejętności z zakresu redakcji tekstów literackich i użytkowych oraz ich korekty. Zajmujemy się także problematyką typografii, projektowania publikacji oraz ich komputerowego składu.

Poza murami Collegium Maius
Szukając punktu odniesienia dla naszej działalności, postanowiliśmy nawiązać kontakt z organizacjami z innych miast, zajmującymi się tym samym co my. W kwietniu 2012 roku skontaktowaliśmy się z Kołem Naukowym Edytorów Uniwersytetu Łódzkiego. Kilkuosobowa reprezentacja naszego koła pojechała z wizytą do Łodzi. Wzięliśmy udział w organizowanym przez tamtejsze koło Typospacerze, nawiązaliśmy bezcenne znajomości i wymieniliśmy się wiedzą i doświadczeniami.
Przy okazji wizyty w Łodzi odwiedziliśmy tamtejsze Muzeum Książki Artystycznej prowadzone przez państwa Jadwigę i Janusza Tryzno. Wizyta ta była dla nas okazją do podziwiania pięknie wydanych książek oraz poznania dawnych technik drukarskich i introligatorskich, które wyszły już dziś z masowego użycia.
Zainspirowani wizytą w łódzkim Muzeum Książki Artystycznej postanowiliśmy zacząć organizować wycieczki edukacyjne do miejsc związanych z historią książki, drukarstwa i introligatorstwa. Na początek udaliśmy się do poznańskiego Muzeum Introligatorstwa, w którym podziwiać mogliśmy oprawy artystyczne wykonane przez największych polskich mistrzów tego fachu. Mieliśmy także okazję do tego, by poszerzyć swoją wiedzę na temat historii introligatorstwa. W tym samym cyklu wypraw naukowych odwiedziliśmy pracownię starodruków poznańskiej Biblioteki Uniwersyteckiej.

Członkowie Koła Edytorów „Trantiputl”

 

Typospacer po Łodzi ze studentami z Koła
Naukowego Edytorów Uniwersytetu Łódzkiego
(kwiecień 2012 r.).
Wizyta w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa
w Grębocinie (grudzień 2012 r.).
Wycieczka do Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach Zdrój (kwiecień 2013 r.).

 


  Editing & Publishing
  Polish Philology
  Adam Mickiewicz
  University

Edycja sejmowa dzieł Jana Kochanowskiego

Serwer plików DWJK-IBL

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Logowanie

Serwer plików edytorów

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Polecane publikacje