Szanowni Państwo,

z radością zawiadamiamy o rozpoczęciu finalizacji wydania sejmowego Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego. Przedsięwzięcie to rozpoczęto w 1982 a przerwano po roku 1997 po wydaniu 7 następujących tomów:

  • t. I/1, I/3, I/4 i I/5 Psałterz Dawidów, oprac. Jerzy Woronczak, Mirosław Perz, Wrocław 1982, reprint Warszawa 2019;
  • t. II Treny, oprac. Maria Renata Mayenowa, Lucyna Woronczakowa, Jerzy Axer i Maria Cytowska, Wrocław 1983, reprint Warszawa 2019;
  • t. IV Pieśni, oprac. Maria Renata Mayenowa, Krystyna Wilczewska przy udziale Barbary Otwinowskiej oraz Maria Cytowska, Wrocław 1992, reprint Warszawa 2019;
  • t. VII/2 Proza, oprac. Bogusław Kreja, Barbara Otwinowska, Mikołaj Szymański, Wrocław 1997, reprint Warszawa 2019.

Reprinty owych tomów wykonano w ramach grantu NPRH 11H18 0246 86, zaś ich podstawy w przeszukiwalnym (graficznym i tekstowym) formacie PDF zostały udostępnione w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych PAN pod następującymi adresami:

Do roku 2023 wydanych zostanie kolejne 9 tomów, które opracowano edytorsko w latach 2013-2019 (NPRH 11H 12 0111 81). Poza opublikowaniem wersji drukowanej wszystkie te tomy będą również sukcesywnie udostępniane w postaci cyfrowej w repozytorium RCIN.

14 grudnia 2018 została podpisana z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowa o realizacji grantu NPRH na kontynuację obecnego projektu w latach 2019-2023. Projekt kontynuacji ma pięć celów: 1) badawczo-edytorski, 2) i 3) wydawniczy, 4) repozytoryjny oraz 5) badawczo-rozwojowy.

1. Cel badawczo-edytorski to dokończenie edycji krytycznej łacińskich poezji składających się na tom X DWJK.

2-3. Cel wydawniczy to ponowne opublikowanie w formie reprintów fotograficznych 8 woluminów BPP nr 23-26 z lat 1982-1997 (0, I/1, I/3, I/4, I/5, II, IV, VII/2). Ponadto wydamy drukiem 9 tomów dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego (I/2, III, V, VI, VII/1, VIII, IX, X, XI – opracowanych edytorsko w latach 2013-2018). W kolejnych latach będą drukowane:

  • 2019     t. VI i XI
  • 2020     t. V i VIII
  • 2021     t. VII i IX
  • 2022     t. III i I/2
  • 2023     t. X i 0 Wprowadzenie wydawnicze (do reprintu tomu zerowego zostaną dodane posłowie wydawców oraz erraty do wszystkich tomów).
Czytaj więcej: Dokończenia edycji „Dzieł wszystkich” Jana Kochanowskiego
  Editing & Publishing
  Polish Philology
  Adam Mickiewicz
  University

Edycja sejmowa dzieł Jana Kochanowskiego

Logowanie

Serwer plików edytorów

UWAGA: Ze względu na wzmożone korzystanie z serwera w dydaktyce zdalnej, dostęp do danych został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek, a jeszcze lepiej – dodać i zapisać certyfikat QNAP.

Polecane publikacje