TEMATY BADAWCZE

1. Dokończenie edycji sejmowej dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego (Bogdan Hojdis)

2. Średniowieczna poezja polska – transkrypcja wszystkich tekstów (Wiesław Wydra)

3. Średniowieczna pieśń religijna polska – edycja tekstów (Wiesław Wydra)

4. Redakcja naukowa wydawanego przez Bibliotekę Narodową w Warszawie „Katalogu biblioteki króla Stanisława Augusta Poniatowskiego” (Wiesław Wydra)

5. Średniowiecze w polskich realizacjach literackich i filmowych po roku 1945 (Bogdan Hojdis)

6. Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego i Transatlantyk Witolda Gombrowicza – sceniczne adaptacje i gawędy w teatrze Mikołaja Grabowskiego (Barbara Koncewicz)

7. Motywy apokaliptyczno-biblijne w Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa  (Ewa Krawiecka)

8. Reedycja Jezusa z Nazaretu Romana Brandstaetera (Ewa Krawiecka)

9. Polskie sygnety drukarskie od XV do połowy XVII wieku (Katarzyna Krzak Weiss)

 

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Co musi wiedzieć uczony edytor, nawet jeśli nie chce. Prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Wydrze, red. Bogdan Hojdis i Katarzyna Krzak-Weiss, Poznań 2017.

Mirosław Wobalis, Nowe media i technologie cyfrowe w kształceniu polonistów, Poznań 2017.

Wojciech Ryszard Rzepka, Wiesław Wydra, Z dziejów literatury i kultury staropolskiej. Studia o książkach i tekstach, Poznań 2017.

Bogdan Hojdis, Tematyka średniowieczna w polskiej fabule filmowej, Poznań 2013.

Bogdan Hojdis, Literackie fragmenty w XVI-wiecznej sylwie rodziny Pieniążków ze Skrzydlnej, Poznań 2009.

Bogdan Hojdis, Katarzyna Meller, Jacek Kowalski, Literatura staropolska, Poznań 2009.

Rafał Wójcik, Wiesław Wydra, Jana Żdżarowskiego, kanonika poznańskiego, diariusz z lat 1532-1551, Poznań 2009.

Ewa Krawiecka, Apokalipsa według Michaiła Bułhakowa, Poznań 2008.

Maria Adamczyk, Wojciech Ryszard Rzepka, Wiesław Wydra, Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne, wyd. 2, Warszawa 2008.

Monika Szczot, Gry komunikacyjne. O satyrach manippejskich Lukiana, Poznań 2008.

Katarzyna Krzak Weiss, Polskie sygnety drukarskie od XV do połowy XVII wieku, Poznań 2006.

Wiesław Wydra, Kalendarz na rok 1500, Poznań 2005.

Monika Szczot, Klasycyzm Leopolda Staffa, Poznań 2004.

Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, wyd. 3, Wrocław 2004.

Wiesław Wydra, Polskie pieśni średniowieczne. Studia o tekstach, Warszawa 2003.

Wiesław Wydra, O najdawniejszej drukowanej książce w Poznaniu, Poznań 2003.

Wiesław Wydra, Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano Bogurodzicę?, Poznań 2000.

Bogdan Hojdis, O współistnieniu słów i obrazów w kulturze polskiego średniowiecza, Gniezno 2000.

Ryszard Marciniak, Prezesi Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ich myśl i dzieło, Poznań 1998.

Ewa Krawiecka, Jasna ciemnego świata pochodnia. Z dziejów kultu św. Marii Magdaleny, Poznań 1997.


  Editing & Publishing
  Polish Philology
  Adam Mickiewicz
  University

Edycja sejmowa dzieł Jana Kochanowskiego

Serwer plików DWJK-IBL

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Logowanie

Serwer plików edytorów

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Polecane publikacje