W kwietniu i czerwcu 2018 roku zostały sformułowane zasady technicznego i redakcyjnego opracowania edycji dla zespołów przygotowujących nowe tomy Dzieł wszystkich. Instrukcja została rozesłana pocztą elektroniczną, ale ze względu na konieczne dopełnienia (ostatnie ze stycznia 2023 r.) oraz dla wygody nowych współpracowników aktualne Zalecenie techniczne i redakcyjne można pobrać w formacie PDF. Integralną częścią zaleceń jest wykaz skrótów zawartych w Tomie wstępnym, który udostępniamy także w formacie PDF.

Natomiast dla osób wykonujących korekty przed i po składzie udostępniamy dodatkowe wytyczne w dokumencie DOCX Instrukcja dla korektorów.

  Editing & Publishing
  Polish Philology
  Adam Mickiewicz
  University

Edycja sejmowa dzieł Jana Kochanowskiego

Serwer plików DWJK-IBL

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Logowanie

Serwer plików edytorów

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Polecane publikacje