W kwietniu i czerwcu 2018 roku zostały sformułowane zasady techniczne i redakcyjne dla zespołów przygotowujących nowe tomy Dzieł wszystkich. Instrukcja została rozesłana pocztą elektroniczną, ale ze względu na wprowadzone zmiany oraz dla nowych współpracowników zaktualizowaną informację można pobrać w formacie PDF.

  Editing & Publishing
  Polish Philology
  Adam Mickiewicz
  University

Edycja sejmowa dzieł Jana Kochanowskiego

Logowanie

Serwer plików edytorów

UWAGA: Ze względu na wzmożone korzystanie z serwera w dydaktyce zdalnej, dostęp do danych został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek, a jeszcze lepiej – dodać i zapisać certyfikat QNAP.

Polecane publikacje