Plan zajęć podyplomowych studiów edytorstwa na rok akademicki 2023/2024

 

 

 

Semestr II (nabór na rok akademicki 2023/2024) – wstępny projekt do zatwierdzenia w listopadzie br.

 

Data

godz.

17.03.24

niedziela

13.04.24

sobota

14.04.24

niedziela

27.04.24

sobota

28.04.24

niedziela

25.05.24

sobota

26.05.24

niedziela

15.06.24

sobota

16.06.24

sobota

22.06.24

sobota

23.06.24

niedziela

06.07.24

sobota

08.30-10.00

Seminarium 326

SKW 326

GK 326

SKW 326

PE 326

PE 326

PE 326

SKW 326

GK 326

AT 326

AT 326

GK 326

10.15-11.45

Egzamin

z RT i WE

sala 326

SKW 326

GK 326

SKW 326

PE 326

PE 326

PE 326

SKW 326

GK 326

AT 326

AT 326

GK 326

12.00-13.30

ET 326

AT 326

GK 326

SKW 326

PE 326

PE 326

PE 326

Sztuka książki

i słowa

GK 326

SKW 326

AT 326

SKW 326

Przerwa na posiłek

14.30-16.00

ET 326

AT 326

ET 326

GK 326

ET 326

PE 326

ET 326

Sztuka książki

i słowa

AT 326

Sztuka książki

i słowa

SKW 326

SKW 326

16.15-17.45

SKW 326

AT 326

ET 326

GK 326

ET 326

SKW 326

ET 326

Sztuka książki

i słowa

AT 326

Sztuka książki

i słowa

SKW 326

SKW 326

 

Dyżur dziekanatu

pok. 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

 

SKW  – skład komputerowy wydawnictw, prof. UAM dr hab. Bogdan Hojdis (30 godz.)
PE     – publikacje elektroniczne, mgr Adam Cankudis (20 godz.)
GK     – grafika komputerowa, mgr Tomasz Kandziora (20 godz.)
AT     – adiustacja tekstu, prof. UMK dr hab. Magdalena Bizior-Dombrowska (20 godz.)
ET     – elementy tekstologii, prof. UAM dr hab. Bogdan Hojdis (15 godz.)
SE     – seminarium, prof. UAM dr hab. Bogdan Hojdis, prof. UAM dr hab. Katarzyna Krzak Weiss (20 godz.)

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w Collegium Maius, ul. Fredry 10, w edytorskiej pracowni komputerowej (sala 326). Terminy dyżurów dziekanatu będą umieszczane w planie przed kolejnymi zjazdami.

Marcowe spotkanie seminaryjne będzie dotyczyło deklaracji wykonania projektu publikacji u prof. Bogdan Hojdisa lub pisemnej rozprawy u prof. Katarzyny Krzak Weiss. Dalsza praca grup seminaryjnych z opiekunami jest organizowana w ramach indywidualnych bądź zespołowych konsultacji, także online.

 

UWAGA: Proszę sprawdzać przed zjazdami plan na stronie Zakładu Nauk Pomocniczych i Edytorstwa, ponieważ tam na bieżąco będą zamieszczane wszelkie korekty, dotyczące poszczególnych zajęć..