Program specjalizacji wydawniczej na dziennych studiach pierwszego stopnia filologii polskiej
 

Specjalizacja edytorska na studiach licencjackich jest blokiem łączącym w jednym procesie dydaktycznym polonistyczne wykształcenie z zakresu literaturoznawstwa i kultury języka z nauką praktycznych umiejętności obsługi komputerowych programów edytorskich i graficznych (niezbędnych do składu wydawnictw i redakcji tekstu) oraz z wiedzą o podstawowych zasadach funkcjonowania nowoczesnych instytucji wydawniczych (podstawy prawne działalności wydawnictw, ekonomia i finanse firm wydawniczych, zagadnienia marketingu, strategie reklamy i sprzedaży książki).  Studentów obowiązuje miesięczna praktyka zawodowa w wydawnictwie.

 

 

 

Przedmioty w poszczególnych semestrach (godziny i punktacja)

 

I rok, (2) semestr

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

godz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

zal.

egz.

1.

Podstawy edytorstwa

30

4

x

 

 

x

2.

Edytorstwo naukowe

15

1

x

 

x

 

3.

Podstawy prawne działalności wydawniczej

30

2

x

 

x

 

 Razem

75

7

3

0

2

1

 

 

II rok, (1) semestr

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

godz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

zal.

egz.

1.

Adiustacja tekstu

30

2

 

x

x

 

2.

Redagowanie techniczne książki

30

3

 

x

x

 

3.

Ekonomika produkcji wydawniczej

15

1

 

x

x

 

4.

Publikacje elektroniczne

30

2

 

x

x

 

 Razem

105

8

0

4

4

0

 

 

II rok, (2) semestr

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

godz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

zal.

egz.

1.

Komputerowy skład wydawnictw

30

3

 

warsz.

 

 

2.

Grafika komputerowa

30

2

 

warsz.

 

 

3.

Marketing książki

30

2

x

 

x

 

 Razem

90

7

1

2

1

0

 

 

III rok, (1) semestr

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

godz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

zal.

egz.

1.

Komputerowy skład wydawnictw

30

2

 

warsz.

x

 

2.

Grafika komputerowa

15

2

 

warsz.

x

 

3.

Sztuka książki

15

1

x

 

x

 

 Razem

60

5

1

2

3

0

 

Łącznie 330 godzin, 30 punktów ECTS.

 

Praktyki zawodowe w wydawnictwach odbyć należy na II i III roku – 4 tygodnie (3 punkty ECTS). Ogólna liczba godzin: 330 + dwa wykłady fakultatywne (otwarte dla wszystkich studentów instytutu), ale zalecane dla studentów specjalizacji (wpis w indeksie), które zaliczyć można w dowolnym roku specjalizacji:

1) kultura języka polskiego – 30 godzin,

2) historia książki – 30 godzin.

 

Egzamin z podstaw edytorstwa po drugim semestrze pierwszego roku, przedmioty prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów kończą się zaliczeniem na stopień.