Ćwiczenia z opisu bibliograficznego i komponowania bibliografii załącznikowej

Zadanie jest dwustopniowe: najpierw zalecamy wykonanie ćwiczenia nr 1: z opisu bibliograficznego. Ma charakter puzzli - rozsypane przypadkowo elementy opisu poszczególnych typów dokumentów należy zapisać poprawnie, zgodnie z konwencją poznaną na zajęciach z nauk pomocniczych.
Ćwiczenie nr 2: z komponowania bibliografii załącznikowej, polega na poprawieniu opisów bibliograficznych i uporządkowaniu alfabetycznym wszystkich pozycji. Życzmy dobrej (i pożytecznej) zabawy!

 


Materiały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Editing & Publishing
  Polish Philology
  Adam Mickiewicz
  University

Edycja sejmowa dzieł Jana Kochanowskiego

Serwer plików DWJK-IBL

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Logowanie

Serwer plików edytorów

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Polecane publikacje