Słowniczek ważnych pojęć i terminów z nauk pomocniczych


W tym miejscu zachęcamy do korzystania z podręcznego słowniczka najważniejszych pojęć bibliologicznych i bibliograficznych oraz kilku najczęściej używanych terminów z nauk pomocniczych. Wybór haseł podyktowny został tematami i zagadnieniami omawianymi na ćwiczeniach w pierwszym semestrze. Mamy jednak nadzieję, że będzie dla Państwa rodzajem łatwo dostępnego niezbędnika pojęciowego nie tylko przed testami i kolokwium zaliczeniowym, ale zawsze wtedy, gdy będziecie musieli wrócić do zagadnień warsztatu bibliograficznego historyka literatury polskiej.


Materiały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Editing & Publishing
  Polish Philology
  Adam Mickiewicz
  University

Edycja sejmowa dzieł Jana Kochanowskiego

Serwer plików DWJK-IBL

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Logowanie

Serwer plików edytorów

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Polecane publikacje