Konspekt książki Jerzego Starnawskiego „Warsztat bibliograficzny historyka literartury polskiej”

Zajęcia z nauk pomocniczych literaturoznawstwa na I roku polonistyki rozpoczynamy od uważnej lektury pierwszych trzech rozdziałów podręcznika Jerzego Starnawskiego „Warsztat bibliograficzny historyka literartury polskiej”. (Uwaga! Korzystać należy wyłącznie z wydania 3, zmienionego, Warszawa 1982 lub wydania 4, Warszawa 2012).
Zadanie polega na sporządzeniu w edytorze tekstu konspektu wskazanych rozdziałów. Może to być konspekt w punktach, notatka w punktach lub mapa myśli (przykład takiej mapy właśnie do fragmentu tekstu Starnawskiego znajdzie Państwo w zasobach Nauki Pomocnicze w artykule „Twórcze notowanie – mapa myśli”). Objętość konspektu nie powinina przekraczać 4 stron znormalizowanego formatu (piszemy czcionką 12-punktową z interlinią 1,5).

Tutaj należy pobrać plik (w formacie pdf), który pomoże Państwu wykonać konspekt.


  Editing & Publishing
  Polish Philology
  Adam Mickiewicz
  University

Edycja sejmowa dzieł Jana Kochanowskiego

Serwer plików DWJK-IBL

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Logowanie

Serwer plików edytorów

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Polecane publikacje