Szanowni Państwo!

 

Poniżej przekazuję najnowszą informację z Biura Projektu:

 

Uwaga praktykanci i stażyści z 2013 roku

 

 

 

W związku z dużą liczbą nierozliczonych finansowo staży i praktyki odbywanych w II półroczu 2013 roku uprzejmie przypominamy, które dotychczas nie dostarczyły kompletu dokumentów potrzebnych do wypłacenia wynagrodzeń, mają czas na złożenie poprawnie wypełnionej dokumentacji do 10 stycznia 2014 roku ? po tym terminie nie będą przyjmowane do rozliczeń dokumenty za 2013 rok, ponieważ Kwestura UAM zamyka budżet na 2013 rok.

 

Przypominamy, że umowa była tylko potwierdzeniem gotowości wykonania określonych zadań (zawarcie umowy), a do rozliczenia niezbędny jest rachunek oraz potwierdzenie odbycia stażu/praktyki. Bez tych dokumentów UAM nie ma podstaw do wypłacenia wynagrodzenia za wykonaną pracę.

 

Dokumenty należy niezwłocznie złożyć u opiekunów akademickich, a w przypadku ich nieobecności w Biurze Projektu lub w pok. 7. Jeśli dokumenty nie znajdą się w pok. 7 przed 10 I 2014 roku, wynagrodzenie stażysty/lub opiekuna stażu/praktyki za 2013 rok nie będzie wypłacone.

 

Informacje na temat rozliczenia praktyki/stażu najlepiej uzyskać osobiście u opiekuna, w pok. 7 lub w Biurze Projektu. Możliwa jest również informacja telefoniczna ? trzeba podać imię i nazwisko stażysty/praktykanta i przybliżony czas odbywania stażu/praktyki. Tel.: 829 45 94 (codziennie, Biuro Projektu), 829 46 05 (pok. 7, w godzinach konsultacji: pon., wt., śr.).

 

Zarząd Projektu POKL


  Editing & Publishing
  Polish Philology
  Adam Mickiewicz
  University

Edycja sejmowa dzieł Jana Kochanowskiego

Serwer plików DWJK-IBL

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Logowanie

Serwer plików edytorów

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Polecane publikacje