Proszę wykonać następujące czynności:

1) skopiować do dokumentu Worda tekst Jaworskiego z pliku „teksty do kopiowania”,

2) sformatować skopiowany tekst: Times New Roman 14 p.,  justowanie, interlinia 1,5, tytuł 16 p. pogrubiony, śródtytuły 14 p. pogrubione, wcięcia specjalne 1 wiersz i 1, 25,

3) sprawdzić poprawność cudzysłowów,

4) usunąć wiszące litery (twardą spacją),

5) wstawić numery stron pod kolumną,

6) wkleić tekst kalendarium i odpowiednio je sformatować, wyróżniając daty,

7) wstawić 4 zdjęcia z Internetu pasujące do treści, dodać podpisy oraz stworzyć spis ilustracji,

8) do kalendarium wstawić interaktywny spis dat.

 


  Editing & Publishing
  Polish Philology
  Adam Mickiewicz
  University

Edycja sejmowa dzieł Jana Kochanowskiego

Serwer plików DWJK-IBL

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Logowanie

Serwer plików edytorów

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Polecane publikacje