Warszawa 1985). Do skonstruowania aparatu krytycznego tej pracy zastosowano bardzo rozbudowany system skrótów bibliograficznych niekonwencjonalnych. Proszę pobrać dokument i rozwiązać poszczególne przypisy, korzystając z wykazu skrótów. Następnie, do rozszyfrowanych notek, proszę zastosować skróty bibliograficzne konwencjonalne.

Konspekt książki Jerzego Starnawskiego „Warsztat bibliograficzny historyka literartury polskiej”

Zajęcia z nauk pomocniczych literaturoznawstwa na I roku polonistyki rozpoczynamy od uważnej lektury pierwszych trzech rozdziałów podręcznika Jerzego Starnawskiego „Warsztat bibliograficzny historyka literartury polskiej”. (Uwaga! Korzystać należy wyłącznie z wydania 3, zmienionego, Warszawa 1982 lub wydania 4, Warszawa 2012).
Zadanie polega na sporządzeniu w edytorze tekstu konspektu wskazanych rozdziałów. Może to być konspekt w punktach, notatka w punktach lub mapa myśli (przykład takiej mapy właśnie do fragmentu tekstu Starnawskiego znajdzie Państwo w zasobach Nauki Pomocnicze w artykule „Twórcze notowanie – mapa myśli”). Objętość konspektu nie powinina przekraczać 4 stron znormalizowanego formatu (piszemy czcionką 12-punktową z interlinią 1,5).

Tutaj należy pobrać plik (w formacie pdf), który pomoże Państwu wykonać konspekt.

Polecamy