1. Plan podyplomowych studiów edytorstwa na rok akademicki 2019/2020

 • semestr I – w tej chwili dostępny jest plan na pierwszy zjazd 26-27 października (przeczytaj lub pobierz), plan semestralny opublikujemy po tym zjeździe
 • semestr II – plan semestralny opublikujemy po zjeździe 26-27 października br.

Obsada zajęć:

 • wstęp do edytorstwa, dr hab. Bogdan Hojdis (20 godz. w I sem.)
 • redakcja techniczna (20 godz. w I sem.)
 • skład komputerowy, dr hab. Bogdan Hojdis (20 godz. w I sem., 30 godz. w II sem.)
 • publikacje elektroniczne (20 godz. w II sem.)
 • grafika komputerowa (20 godz. w II sem.)
 • kultura języka polskiego (15 godz. w I sem.)
 • elementy tekstologii (20 godz. w II sem.)
 • prawo w praktyce wydawniczej, mgr Paweł Zgliński (20 godz. w I sem.)
 • sztuka książki, dr hab. Katarzyna Krzak Weiss (15 godz. w I sem.)
 • marketing i ekonomia wydawnicza, mgr Krzysztof Baran (20 godz. w I sem.)
 • adiustacja tekstu, mgr Marlena Roszkiewicz (20 godz. w II sem.)
 • wykład monograficzny ze sztuki książki i słowa (10 godz. w II sem.)
 • seminarium dyplomowe.

UWAGA: Proszę przed kolejnymi zjazdami sprawdzać plan na stronie Zakładu Nauk Pomocniczych i Edytorstwa, ponieważ tam na bieżąco będą zamieszczane wszelkie korekty, dotyczące poszczególnych zajęć.

 

2. Plan podyplomowych studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

 • semestry I i II – brak naboru (dokument w formacie doc)
 • semestr III – brak naboru (dokument w formacie doc)

Obsada zajęć:

 • bibliografia (10 godz. w I sem.)
 • bibliotekarstwo praktyczne - gromadzenie (24 godz. w I sem.)
 • bibliotekarstwo praktyczne - opracowanie (24 godz. w II sem.)
 • bibliotekarstwo praktyczne - ochrona i przechowywanie (6 godz. w II sem.)
 • bibliotekarstwo praktyczne - udostępnienia (26 godz. w III sem.)
 • bibliotekarstwo praktyczne - UKD (10 godz. w I sem.)
 • czytelnictwo i animacja kultury (20 godz. w II sem., 10 godz. w III sem.)
 • internet w bibliotece (10 godz. w III sem)
 • literatura dla dzieci i młodzieży (20 godz. w III sem)
 • organizacja i zarządzanie biblioteką (10 godz. w III sem.)
 • wstęp do nauki o bibliotece (10 godz. w I sem.)
 • technologie informacyjne (20 godz. w I sem., 20 godz. w II sem.)
 • problematyka współczesnej literatury i filmu (60 godz. w I i II sem.)
 • historia książki i księgozbiorów (20 godz. w I sem.)
 • rynek książki (10 godz. w I sem.)
 • sztuka książki (10 godz. w II sem.)
 • systemy komputerowe w bibliotekach polskich (10 godz. w I sem.)
 • zbiory specjalne (10 godz. w II sem.)

UWAGA: Proszę przed kolejnymi zjazdami sprawdzać plan na stronie Zakładu Nauk Pomocniczych i Edytorstwa, ponieważ tam na bieżąco będą zamieszczane wszelkie korekty, dotyczące poszczególnych zajęć.


Polecane publikacje

(Aby zobaczyć zawartość, proszę wyłączyć blokowanie reklam na tej stronie).