1. Plan podyplomowych studiów edytorstwa na rok akademicki 2018/2019

 • semestry I i II – brak naboru (dokument w formacie doc)
 • semestr III – brak naboru (dokument w formacie doc)

Obsada zajęć:

 • wstęp do edytorstwa, dr hab. Bogdan Hojdis (20 godz. w I sem.)
 • redakcja techniczna, mgr Mateusz Czekała (30 godz. w I sem.)
 • skład komputerowy wydawnictw, dr hab. Bogdan Hojdis (20 godz. w I sem., 30 godz. w II sem., 30 godz. w III sem.)
 • publikacje elektroniczne, mgr Adam Cankudis (20 godz. w II, 20 godz. w III sem.)
 • grafika komputerowa, mgr Robert Hoffmann (20 godz. w II sem.), mgr Tomasz Kandziora (20 godz. w III sem.)
 • kultura języka polskiego (20 godz. w II sem.)
 • tekstologia (20 godz. w II sem.)
 • prawo w praktyce wydawniczej, mgr Paweł Zgliński (20 godz. w I sem.)
 • sztuka książki, dr hab. Katarzyna Krzak Weiss (10 godz. w II sem.)
 • marketing i ekonomia wydawnicza, mgr Krzysztof Baran (20 godz. w I sem.)
 • adiustacja, mgr Marlena Roszkiewicz (20 godz. w III sem.)
 • wykład monograficzny ze sztuki książki i słowa (10 godz. w III sem.)
 • seminarium dyplomowe.

UWAGA: Proszę przed kolejnymi zjazdami sprawdzać plan na stronie Zakładu Nauk Pomocniczych i Edytorstwa, ponieważ tam na bieżąco będą zamieszczane wszelkie korekty, dotyczące poszczególnych zajęć.

 

2. Plan podyplomowych studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na rok akademicki 2015/2016

 • semestry I i II – brak naboru (dokument w formacie doc)
 • semestr III – brak naboru (dokument w formacie doc)

Obsada zajęć:

 • bibliografia, dr hab. Katarzyna Krzak Weiss (10 godz. w I sem.)
 • bibliotekarstwo praktyczne - gromadzenie, dr hab. Artur Jazdon (24 godz. w I sem.)
 • bibliotekarstwo praktyczne - opracowanie, mgr Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak (24 godz. w II sem.)
 • bibliotekarstwo praktyczne - ochrona i przechowywanie, mgr Andrzej Nowakowski (6 godz. w II sem.)
 • bibliotekarstwo praktyczne - udostępnienia, mgr Karolina Zgodzińska (26 godz. w III sem.)
 • bibliotekarstwo praktyczne - UKD, mgr Hanna Wieland (10 godz. w I sem.)
 • czytelnictwo i animacja kultury, dr Aldona Chachlikowska (20 godz. w II sem., 10 godz. w III sem.)
 • internet w bibliotece, dr hab. Katarzyna Krzak Weiss (10 godz. w III sem)
 • literatura dla dzieci i młodzieży, dr Dorota Mrozek (20 godz. w III sem)
 • organizacja i zarządzanie biblioteką, dr hab. Artur Jazdon (10 godz. w III sem.)
 • wstęp do nauki o bibliotece, dr hab. Artur Jazdon (10 godz. w I sem.)
 • technologie informacyjne, dr hab. Katarzyna Krzak Weiss (20 godz. w I sem.), mgr Adam Cankudis (20 godz. w II sem.)
 • problematyka współczesnej literatury i filmu, prof. Jacek Wachowski (60 godz. w I i II sem.)
 • historia książki i księgozbiorów, prof. Wiesław Wydra (20 godz. w I sem.)
 • rynek książki, mgr Krzysztof Baran (10 godz. w I sem.)
 • sztuka książki, dr hab. Katarzyna Krzak Weiss (10 godz. w II sem.)
 • systemy komputerowe w bibliotekach polskich, prof. Mirosław Górny (10 godz. w I sem.)
 • zbiory specjalne, dr Rafał Wójcik (10 godz. w II sem.)

UWAGA: Proszę przed kolejnymi zjazdami sprawdzać plan na stronie Zakładu Nauk Pomocniczych i Edytorstwa, ponieważ tam na bieżąco będą zamieszczane wszelkie korekty, dotyczące poszczególnych zajęć.


Polecane publikacje

(Aby zobaczyć zawartość, proszę wyłączyć blokowanie reklam na tej stronie).