Zmiany organizacja roku akademickiego oraz zasady zdalnej weryfikacji efektów uczenia się

23 maja br. Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki wydał Zarządzenie nr 455/2019/2020 w sprawie działania Uniwersytetu od dnia 1 czerwca 2020 r. Zmieniona została organizacja roku akademickiego 2019/2020: zajęcia II semestru (letniego) trwają do 15 lipca oraz od 1 do 30 września. Wakacje rozpoczną się 16 lipca i zakończą 31 sierpnia. W zrządzeniu wskazano dzień 30 września jako termin, do którego zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie. Jednak szereg innych zapisów zarządzenia stwarza możliwości zaliczenia roku akademickiego 2019/2020, zwłaszcza studentom kończącym studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie. Dopuszcza się zatem możliwość, by dziekani wskazywali zajęcia, które mogą być realizowane w sposób tradycyjny (zwłaszcza jeśli ich przeprowadzenie w sposób zdalny nie jest możliwe).

Sesja egzaminacyjna ma charakter ciągły, tj. od 1 czerwca możliwe będzie uzyskiwanie zaliczeń lub zdawanie egzaminów zaraz po zakończeniu określonych zajęć – przedmiotów, kursów, modułów. (Zaliczeń i egzaminów dotyczy też Zarządzenie Rektora nr 447/2019/2020 z 27 kwietnia br.).  Można jednak oczekiwać kolejnego doprecyzowania zasad zdalnej weryfikacji efektów uczenia się, ponieważ w § 14 ust. 1 zarządzenia znalazł się zapis: „Zasady  weryfikacji  osiągniętych  efektów  uczenia  się  określonych  w  programie studiów,  w  szczególności  przeprowadzania  zaliczeń  i  egzaminów  kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu i rejestrację określa odrębne zarządzenie”. Należy zatem śledzić ukazujące się w kolejnych dniach czy tygodniach komunikaty władz rektorskich i dziekańskich.


Przydatne instrukcje

Od 18 marca osoby zajmujące się e-learningiem na UAM testowały i przygotowywały instrukcje dotyczące nowo uruchomionej zintegrowanej platformy dydaktyczno-administracyjnej. W odniesieniu do nauczania zdalnego najistotniejszą funkcję pełnią w niej usługi Office 365. Dlatego zamieszczam poniżej informację (i linki) do oficjalnych instruktaży.

I. Materiały przygotowane przez pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki UAM

 1. Jak poprowadzić wykład w czasie rzeczywistym w Microsoft Teams (Jacek Marciniak)
 2. Jak samodzielnie nagrać wykład i udostępnić go studentom? (Marta Kłobukowska)
 3. Jak nagrywać pokazy z aplikacji i wykłady prowadzone z wykorzystaniem PDF? (Marta Kłobukowska)

UWAGA: Poza niniejszymi tutorialami do dyspozycji Państwa są również materiały, do których linki znajdują się z lewej strony Panelu Dydaktycznego (wymaga logowania do Office'a 365). Polecamy tu szczególnie Często zadawane pytania, gdzie znajdziecie Państwo rozwiązania problemów zgłaszanych od marca br.

II. Instrukcje wideo do nauki obsługi wybranych aplikacji z pakietu Office 365, przygotowane przez sekcję filmową zespołu Centrum Marketingu UAM. (Adam Pietrzykowski)

 1. Rozpoczęcie pracy z MS Teams – poznaj możliwości pracy zespołowej za pomocą usługi Microsoft Teams oraz dowiedz się jak uruchomić ją na swoim komputerze.
 2. Tworzenie zespołu – stworzenie zespołu to pierwszy krok, który musisz wykonać by rozpocząć pracę w grupie; dowiedz się jak to zrobić.
 3. Tworzenie kanałów – kanały są miejscem pracy w zespole; dowiedz w jaki sposób możesz zorganizować pracę zespołu za pomocą kanałów.
 4. Planowanie spotkań – właściwa organizacja spotkań zakłada ich zaplanowanie; poznaj możliwości Teams w zakresie planowania spotkań.
 5. Przesyłanie poczty – system powiadomień Teams korzysta z poczty Office 365; dowiedz się jak ustawić przesyłanie poczty na wybrany adres.
 6. Prowadzenie spotkania – zapoznaj się paskiem kontroli oraz funkcjami dostępnymi podczas spotkań głosowych i wideo.
 7. Wprowadzenie do mediów strumieniowych – ten film prezentuje zalety platform strumieniowych i dowiesz się dlaczego powinieneś publikować na nich swoje nagrania wideo.
 8. Zamieszczanie wideo w usłudze MS Stream – z tego filmu można dowiedzieć się jak zamieścić i poprawnie skonfigurować swoje nagranie wideo w usłudze MS Stream.
 9. Udostępnianie zamieszczonego wideo – poznaj sposoby udostępniania wideo opublikowanych w MS Stream, w tym na platformie e-learningowej Moodle.

 Uczelniane konta pocztowe

Konto pocztowe w domenie st.amu.edu.pl (studenci) lub amu.edu.pl / o365.amu.edu.pl (pracownicy) to nie tylko zalecany sposób przesyłania wiadomości e-mail. Aktywny i poprawnie skonfigurowany uczelniany adres e-mail to również login (hasło takie jak do poczty uniwersyteckiej) otwierający dostęp do Office'a 365 UAM, w którym zbudowano zintegrowany system administracyjno-dydaktyczny (Intranet UAM). W owym systemie (Panelu Dydaktycznym) wykładowcy mogą utworzyć grupy ćwiczeniowe korzystając z danych zapisanych w USOS. Wiadomości dla takich grup (np. o planowanych zajęciach online) przesyłane są właśnie na adresy uczelniane. Dlatego tak ważne jest prawidłowe skonfigurowanie i korzystanie z tych adresów.

Być może przyczyną stosunkowo niewielkiej liczba odpowiedzi na rozesłaną i zamieszczoną poniżej Ankietę są właśnie problemy ze skonfigurowaniem poczty uczelnianej, odbieraniem wysyłanych na jej adres wiadomości i otwieraniem dostępu do Office'a 365. Raz jeszcze przypominam więc instrukcje przygotowane przez Centrum Informatyczne UAM.

Jeżeli posiadamy różne aktywne konta pocztowe, to wygodniej jest odbierać wiadomości z jednego adresu pocztowego, z którego korzystamy najczęściej (i który jest już skonfigurowany np. w smartfonie). Poniżej dwa sposoby: przekierowanie i agregacja kont.


Czytaj więcej: Zajęcia zdalne (treść aktualizowana)

Szanowni Państwo,

jako że nie mam pewności, czy rozporządzenia władz UAM są wysyłane również do Państwa wiadomości, zamieszczam poniżej komunikat Pani Prorektor Bogumiły Kaniewskiej.

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci!

W związku z zawieszeniem na UAM zajęć dydaktycznych w okresie od 11 marca do odwołania, informuję uprzejmie, że:

 • wszystkie zajęcia, które nie odbędą się w okresie od 11 marca 2020 r. do odwołania, zostaną odrobione – dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych;
 • zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych poza terenem uczelni;
 • w okresie zawieszenia zajęć nie przeprowadza się indywidualnych konsultacji – zawiesza się dyżury nauczycieli akademickich;
 • w okresie zawieszenia zajęć nie przeprowadza się żadnych egzaminów ani zaliczeń;
 • wszelkie wydane już decyzje dotyczące przedłużeń sesji, itp. ulegają automatycznemu wydłużeniu o okres równy okresowi zawieszenia zajęć;
 • organizacja roku akademickiego 2019/2020 zostanie zmieniona tak, by umożliwić realizację zajęć z okresu zawieszenia;
 • biblioteki oraz administracja funkcjonują bez zmian – zatem nie przewiduje się większych opóźnień w wypłatach stypendiów czy rozpatrywaniu wniosków i odwołań stypendialnych, jednak obsługa studentów w BOSach i innych biurach odbywa się wyłącznie drogą mailową, elektroniczną lub korespondencyjną – w celu ułatwienia tej ostatnie zobowiązuję Wydziały do wystawienia przed siedzibami BOSów skrzynek podawczych;
 • w bibliotekach wydziałowych nieczynne będą wypożyczalnie i czytelnie – za ewentualne przedłużenia w tym okresie biblioteki nie będą naliczały kar;
 • w przypadku, gdy wcześniej zaplanowane staże i praktyki studenckie pokryją się z przedłużonym okresem zajęć – wszelkie kwestie z tym związane będą indywidualnie rozpatrywane przez prodziekanów właściwych do spraw studenckich.

Zachęcam Państwa wszystkich do stosowania się do zaleceń służb medycznych.

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Prorektor ds. studenckich

Z przesłanej informacji wynika, że na pewno nie dobędą się zajęcia w marcu br. Nie mam w tej chwili żadnego sygnału, jakie decyzje zostaną podjęte w odniesieniu do zajęć kwietniowych. Sytuacja jest po prostu dynamiczna. Mogę tylko w imieniu własnym i prof. Katarzyny Krzak-Weiss zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, abyście Państwo zrealizowali program drugiego semestru. Proszę na bieżąco śledzić komunikaty na stronie zakładu (poledyt.amu.edu.pl) - przede wszystkim ewentualne poprawki planu zajęć.

Życzymy Państwu zdrowia i spokoju w tych nadzwyczajnych okolicznościach.


prof. UAM dr. hab. Bogdan Hojdis
Kierownik Podyplomowych Studiów Edytorstwa

Szanowni Państwo,

oto lista studentów I roku 3-letnich studiów licencjackich przyjętych na specjalizację specjalność wydawniczą w roku akademickim 2019/2020:

 

1. Balcerzak Agnieszka
2. Ciesińska Weronika
3. Cychnerska Magdalena
4. Czerwińska Ada
5. Czerwińska Marta
6. Czerwińska Monika
7. Dogoda Dominika
8. Gburzyńska Marta
9. Górniaczyk Patrycja
10. Krzesińska Weronika
11. Kuźniak Konstancja
12. Łabenska Martyna
13. Nabiałek Zofia
14. Nowacka Gabriela
15. Ohde Krystyna
16. Ozygała Oliwia
17. Radzikowska Julia
18. Sitarz Dominika
19. Sztejna Martyna
20. Trypucka Zuzanna
21. Zalewski Damian
22. Żychlińska Maja

 

Wszystkich Państwa serdecznie witamy!

Katarzyna Krzak-Weiss

Szanowni Państwo,

informuję, że w czasie sesji zimowej i przerwy międzysemestralnej wydłużam moje poniedziałkowe konsultacje do trzech godzin: od 13.00 do 16.00. Będę dyżurował w sali 326 oraz pokoju 307. Ponadto będę obecny na dyżurach instytutowych we środy od 13.30 do 15.00.

Zapraszam i pozdrawiam, Bogdan Hojdis

Serwer plików edytorów

UWAGA: Ze względu na wzmożone korzystanie z serwera w dydaktyce zdalnej, dostęp do danych został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek, a jeszcze lepiej – dodać i zapisać certyfikat QNAP.

 

Polecane publikacje

(Aby zobaczyć zawartość, proszę wyłączyć blokowanie reklam na tej stronie).

Logowanie