Szanowni Państwo,

już po podpisaniu list przyjęć na Podyplomowe Studia Edytorstwa i sporządzeniu planu na pierwszy semestr roku akademickiego 2018/2019 z udziału w zajęciach zrezygnowało 7 osób. Jako że wpłaty pozostałych słuchaczy nie pokryją kosztu organizacji studiów, informuję, iż zajęcia w bieżącym roku akademickim nie rozpoczną się. Osoby, które wpłaciły czesne za pierwszy semestr otrzymają zwrot całej kwoty po przesłaniu wniosku z numerem konta.

dr hab. Bogdan Hojdis

Szanowni Państwo,

jest nam bardzo miło poinformować, że w mediach ogólnopolskich zostało odnotowane odkrycie prof. Wiesława Wydry. W poniedziałek, 2 czerwca, na portalu Onet.pl ukazał się artykuł Odnaleziono całość tekstu „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”. We wtorek, 3 czerwca, notatka o znalezisku oraz wywiad z prof. Wydrą znalazły się na portalu Niezależna.pl.

Profesor Wydra odnalazł w jednej z europejskich bibliotek uniwersyteckich utwór Śmierci z Mistrze dwojakie gadania..., drukowany w Krakowie około roku 1542. Dzięki temu odkryciu będzie można dopełnić brakujące wersy Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią oraz porównać jej znaną dotąd niepełną, rękopiśmienną wersję z kompletnym starodrukiem.

Edycja starodruku ukaże się w najbliższych miesiącach. Przypominamy ponadto, że dotychczas wydane woluminy serii „Libri librorum” można nabyć w Wydawnictwie „Poznańskie Studia Polonistyczne”. Część z nich dostępna jest również w postaci cyfrowej w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Szanowni Państwo,


by dać Państwu więcej czasu do namysłu informuję, że w najbliższym roku akademickim 2017/2018 otwieram seminarium magisterskie pod tytułem „W kręgu książki”. Wszystkich zainteresowanych szczegółami proszę o kontakt e-mailowy.


Pozdrawiam serdecznie, Katarzyna Krzak-Weiss

Polecane publikacje

(Aby zobaczyć zawartość, proszę wyłączyć blokowanie reklam na tej stronie).