Słowniczek ważnych pojęć i terminów z nauk pomocniczych


W tym miejscu zachęcamy do korzystania z podręcznego słowniczka najważniejszych pojęć bibliologicznych i bibliograficznych oraz kilku najczęściej używanych terminów z nauk pomocniczych. Wybór haseł podyktowny został tematami i zagadnieniami omawianymi na ćwiczeniach w pierwszym semestrze. Mamy jednak nadzieję, że będzie dla Państwa rodzajem łatwo dostępnego niezbędnika pojęciowego nie tylko przed testami i kolokwium zaliczeniowym, ale zawsze wtedy, gdy będziecie musieli wrócić do zagadnień warsztatu bibliograficznego historyka literatury polskiej.


Materiały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Polecane publikacje

(Aby zobaczyć zawartość, proszę wyłączyć blokowanie reklam na tej stronie).