14 grudnia 2018 została podpisana z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowa o realizacji grantu NPRH na kontynuację obecnego projektu w latach 2019-2023. Projekt kontynuacji ma pięć celów: 1) badawczo-edytorski, 2) i 3) wydawniczy, 4) repozytoryjny oraz 5) badawczo-rozwojowy.

1. Cel badawczo-edytorski to dokończenie edycji krytycznej łacińskich poezji składających się na tom X DWJK.

2-3. Cel wydawniczy to ponowne opublikowanie w formie reprintów fotograficznych 8 woluminów BPP nr 23-26 z lat 1982-1997 (0, I/1, I/3, I/4, I/5, II, IV, VII/2). Ponadto wydamy drukiem 9 tomów dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego (I/2, III, V, VI, VII/1, VIII, IX, X, XI – opracowanych edytorsko w latach 2013-2018). W kolejnych latach będą drukowane:

  • 2019     t. VI i XI
  • 2020     t. V i VIII
  • 2021     t. VII i IX
  • 2022     t. III i I/2
  • 2023     t. X i 0 Wprowadzenie wydawnicze (do reprintu tomu zerowego zostaną dodane posłowie wydawców oraz erraty do wszystkich tomów).
Czytaj więcej: Dokończenia edycji „Dzieł wszystkich” Jana Kochanowskiego

Serwer plików edytorów

UWAGA: Ze względu na wzmożone korzystanie z serwera w dydaktyce zdalnej, dostęp do danych został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek, a jeszcze lepiej – dodać i zapisać certyfikat QNAP.

 

Polecane publikacje

(Aby zobaczyć zawartość, proszę wyłączyć blokowanie reklam na tej stronie).

Logowanie