Szanowni Państwo,

po zakończeniu każdego semestru proszę pobrać arkusze ewaluacyjne odbytych zajęć, wydrukować je, wypełnić (anonimowo) i przekazać kierownikowi studiów dr. hab. Bogdanowi Hojdisowi, sekretarzowi studiów dr Katarzynie Krzak Weiss lub pracownikom dziekanatu, tj. mgr Weronice Kleczewskiej bądź mgr Tatianie Lisiak.

Bogdan Hojdis


Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Semestr I

Semestr II

Semestr III

 


Podyplomowe Studia Edytorstwa

Semestr I

Semestr II

Semestr III


Polecamy