Czasopisma naukowe z dziedziny literaturoznawstwa i pokrewnych dziedzin humanistyki oraz czasopisma literackie, kulturalne i społeczno-kulturalne


Czasopisma i gazety, czyli tzw. wydawnictwa ciągłe, w nowoczesnych organizmach społecznych spełniają rolę swoistego krwiobiegu życia literackiego i naukowego. Są jednym z najważniejszych instrumentów i źródeł zarówno upowszechniania nauki, jak i kształtowania poglądów, opinii i gustów. To na łamach czasopism fachowych (literaturoznawczych i innych czasopism humanistycznych) publikowane są  ważkie rozprawy, które wyznaczają nowe nurty w badaniach literackich i artystycznych, to tu ścierają się stanowiska, zderzają koncepcje, nowe style interpretacyjne mierzą się z tradycyjnymi sposobami widzenia? Pisma literackie, artystyczne, kulturalne są z kolei jednym z najważniejszych i najskuteczniejszych mediów komunikacji artystycznej.
Periodyczność i zasięg, systematycznie poszerzany dzięki coraz powszechniejszej praktyce istnienia tytułów nie tylko w postaci papierowej, ale także – a wielu przypadkach jedynie – elektronicznej, pozwalają uznać lekturę  czasopism naukowych, literackich i artystycznych za jeden z ważkich sposobów świadomego uczestnictwa w nauce i  kulturze.

Poniżej podajemy całkowicie arbitralnie dobrany i uszeregowany spis adresów internetowych polskich czasopism fachowych z dziedziny literaturoznawstwa i dyscyplin pokrewnych oraz spis adresów kilku znaczących periodyków literackich z przekonaniem, że zebranie ich w jednym miejscu będzie użyteczne dla studentów pierwszego roku filologii polskiej, szczególnie tych, którzy o istnieniu owych czasopism dotychczas nie wiedzieli.

 

Katalogi czasopism

 

Katalog Czasopism Kulturalnych

Arianta – naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczneCzasopisma naukowe


1. Pamiętnik Literacki [kwartalnik]

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Bibliografia zawartości w postaci wydawnictwa zwartego: Aleksandra Oszczęda, Bibliografia "Pamiętnika Literackiego". 1982-2002, Warszawa 2007.
   
2. Teksty Drugie [dwumiesięcznik]

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
   
3. Barok. Historia – Literatura – Sztuka [półrocznik]

Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
   
4. Wiek Oświecenia [rocznik]

Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
   
5. Przestrzenie Teorii [ukazuje się nieregularnie]

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza:
   
6. Poznańskie Studia Polonistyczne

(Seria Językoznawcza i Seria Literacka) [ukazuje się nieregularnie]
Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne.

Seria literacka
Seria językoznawcza
   
7. Zagadnienia Rodzajów Literackich [półrocznik]

Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego

Bibliografia zawartości za lata 1958?2007 (plik na tej samej stronie w formacie pdf)
   
8. Prace Filologiczne (Seria Literaturoznawcza) [rocznik]

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego
   
9. Ruch Literacki [dwumiesięcznik]

Komisja Historii Literatury Polskiej Akademii Nauk przy współudziale Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza

Opis czasopisma w Wikipedii
   
10. Przegląd Humanistyczny [miesięcznik]

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
   
11. Meander [kwartalnik]

Opis czasopisma w Wikipedii

Opis czasopisma w Katalogu Czasopism Kulturalnych
   
12. Ethos [kwartalnik]

Instytut Jana Pawła II KUL

Bibliografia zawartości 1988-2000
   
13. Eos [rocznik]

Polskie Towarzystwo Filologiczne
   
14. Konteksty [kwartalnik]
   
15. Kwartalnik Filmowy

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
   

Czasopisma literackie, artystyczne, kulturalne

dwutygodnik.com strona kultury (wyłącznie internetowy)
   
artpapier (wyłącznie internetowy)
   
16. Zeszyty Literackie [kwartalnik]
   
17. Literatura na Świecie [dwumiesięcznik]
   
18. Nowa Dekada Krakowska [dwumiesięcznik]
   
19. Nowe Książki [miesięcznik]

Wydawca – Biblioteka Narodowa

Opis czasopisma w Katalogu Czasopism Kulturalnych
   
20. Dialog [miesięcznik]

Spis utworów dramatycznych drukowanych w czasopiśmie od nr 1/1956 (plik w formacie pdf)
   
21. Kwartalnik Artystyczny
   
22. Opcje [kwartalnik]
   
23. Twórczość [miesięcznik]
   
24. Odra [miesięcznik]
   
25. Pro Arte [kwartalnik], facebook
   
26. Polonistyka [miesięcznik]

Wydawnictwo EduPress
   
27. Topos [dwumiesięcznik]

Wydawca i redakcja – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
   
28. Akcent [kwartalnik]
   
29. Kultura [miesięcznik ukazywał się do 2000 roku]
   
30. FA-art [kwartalnik]

Wydawnictwo Fa-art

Spisy treści numerów kwartalnika od roku 2000 do bieżącego
   
31. Akant [miesięcznik]
   
32. Czas Kultury [miesięcznik]
   
33. Znak [miesięcznik]

Wydawnictwo Znak
   
34. Więź [miesięcznik]
   
35. Didaskalia [dwumiesięcznik]
   
36. Lampa [miesięcznik]
   
37. Krytyka Polityczna [kwartalnik]
   
38. Fronda [ukazuje się nieregularnie]

Wydawnictwo Fronda
   
39. Karta [kwartalnik]

Ośrodek i Wydawnictwo Karta
   
40. Tygodnik PowszechnyMateriały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Polecane publikacje

(Aby zobaczyć zawartość, proszę wyłączyć blokowanie reklam na tej stronie).