Przypominamy studentom drugiego roku specjalizacji wydawniczej (czyli IV roku studiów 5-letnich oraz II roku studiów 3-letnich filologii polskiej) o konieczności odbycia praktyki zawodowej w wydawnictwie. W tej sprawie można zwracać do wszystkich pracowników naszego zakładu, ale formalnie akademickim opiekunem praktyk jest dr Katarzyna Krzak Weiss. Praktyki na studiach podyplomowych nie są obowiązkowe, można jednak chęć odbycia praktyki lub stażu zgłosić indywidualnie do dra Bogdana Hojdisa.

Informacje o praktykach rozesłałem  29 maja br. do 10 osób. Proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości i uzgodnienia terminu stażu ze wskazanymi osobami w wydawnictwach. Niestety, nie mam aktualnych adresów e-mail od p. Dominiki Maćkowiak i p. Grzegorza Gułaja. Proszę Państwa o jak najszybsze skonaktowanie się ze mną. Przypominam też wszystkim, by przed rozpoczęciem stażu odebrać z dziekanatu indywidualne skierowania.

Polecane publikacje

(Aby zobaczyć zawartość, proszę wyłączyć blokowanie reklam na tej stronie).