Informacje o praktykach rozesłałem  29 maja br. do 10 osób. Proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości i uzgodnienia terminu stażu ze wskazanymi osobami w wydawnictwach. Niestety, nie mam aktualnych adresów e-mail od p. Dominiki Maćkowiak i p. Grzegorza Gułaja. Proszę Państwa o jak najszybsze skonaktowanie się ze mną. Przypominam też wszystkim, by przed rozpoczęciem stażu odebrać z dziekanatu indywidualne skierowania.

Polecamy