Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia z nauk pomocniczych i edukacji naukowo-informatycznej na kierunku filologia polska, jednak przede wszystkim kształcą studentów na fakultatywnej pięciosemestralnej (na studiach licencjackich) lub czterosemestralnej (na studiach magisterskich) specjalizacji wydawniczej, która daje przygotowanie do pracy w różnych instytucjach, zajmujących się działalnością wydawniczą i handlem książką.

Zakład posiada własną pracownię komputerową. Prowadzone jest też seminarium magisterskie z historii kultury i edytorstwa naukowego.

Od roku akademickiego 2016/2017 zapraszamy na specjalizację przygotowaną dla słuchaczy niestacjonarnych studiów magisterskich:

Poniżej zamieszczamy odsyłacze do szczegółowych programów, obowiązujących od roku akademickiego 2011/2012: