Proste i zabawne ćwiczenia pomogą w rozwijaniu własnej kreatywności, czyli twórczego podejścia zarówno do procesu nauki, jak i całego życia. Każdy nosi w sobie potencjał twórczego myślenia, rozwiązywania problemów, tworzenia oryginalnych idei. Ważne jest, by tę piękną cechę w sobie pielęgnować.

Oto siedem cech twórczej osobowości: 1) umiejętność rozpoznawania problemów, odkrywanie nowych możliwości, otwartość na nowe pomysły, wykraczanie poza schematy; 2) elastyczne myślenie podbudowane solidnym wykształceniem; 3) oryginalność, umiejętność tworzenia kombinacji wielorakich idei; 4) czerpanie przyjemności z nauki i pracy powiązane z silną motywacją; 5) fachowa wiedza i doświadczenie; 6) wytrwałość, energia, odporność na stres; 7) zdolność oceniania faktów, rozpoznawanie i stosowanie nośnych rozwiązań, entuzjazm. Najważniejsze w twórczej postawie są: otwartość i odwaga myślenia, niezależność oraz wytrwałość.

Trzeba jednak ciągle doskonalić naszą pamięć i kreatywność ? na dobry początek proponujemy rozwiązać zadania w dokumencie, który możecie Państwo pobrać tutaj. Ćwiczenie to jest wprowadzeniem do technik twórczego notowania (mapy myśli).

Pamiętajmy, że techniki kreatywności są jedynie środkiem wspomagającym własną pomysłowość!

 

 


Materiały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Editing & Publishing
  Polish Philology
  Adam Mickiewicz
  University

Edycja sejmowa dzieł Jana Kochanowskiego

Serwer plików DWJK-IBL

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Logowanie

Serwer plików edytorów

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Polecane publikacje