Czasopisma naukowe z dziedziny literaturoznawstwa i pokrewnych dziedzin humanistyki oraz czasopisma literackie, kulturalne i społeczno-kulturalne


Czasopisma i gazety, czyli tzw. wydawnictwa ciągłe, w nowoczesnych organizmach społecznych spełniają rolę swoistego krwiobiegu życia literackiego i naukowego. Są jednym z najważniejszych instrumentów i źródeł zarówno upowszechniania nauki, jak i kształtowania poglądów, opinii i gustów. To na łamach czasopism fachowych (literaturoznawczych i innych czasopism humanistycznych) publikowane są  ważkie rozprawy, które wyznaczają nowe nurty w badaniach literackich i artystycznych, to tu ścierają się stanowiska, zderzają koncepcje, nowe style interpretacyjne mierzą się z tradycyjnymi sposobami widzenia? Pisma literackie, artystyczne, kulturalne są z kolei jednym z najważniejszych i najskuteczniejszych mediów komunikacji artystycznej.
Periodyczność i zasięg, systematycznie poszerzany dzięki coraz powszechniejszej praktyce istnienia tytułów nie tylko w postaci papierowej, ale także – a wielu przypadkach jedynie – elektronicznej, pozwalają uznać lekturę  czasopism naukowych, literackich i artystycznych za jeden z ważkich sposobów świadomego uczestnictwa w nauce i  kulturze.

Poniżej podajemy całkowicie arbitralnie dobrany i uszeregowany spis adresów internetowych polskich czasopism fachowych z dziedziny literaturoznawstwa i dyscyplin pokrewnych oraz spis adresów kilku znaczących periodyków literackich z przekonaniem, że zebranie ich w jednym miejscu będzie użyteczne dla studentów pierwszego roku filologii polskiej, szczególnie tych, którzy o istnieniu owych czasopism dotychczas nie wiedzieli.

 

Katalogi czasopism

Katalog Czasopism Kulturalnych

Arianta – naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne

 Czasopisma naukowe

1. Pamiętnik Literacki [kwartalnik]

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Bibliografia zawartości w postaci wydawnictwa zwartego: Aleksandra Oszczęda, Bibliografia "Pamiętnika Literackiego". 1982-2002, Warszawa 2007.

2. Teksty Drugie [dwumiesięcznik]

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

3. Barok. Historia – Literatura – Sztuka [półrocznik]

Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

4. Wiek Oświecenia [rocznik]

Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

5. Przestrzenie Teorii [ukazuje się nieregularnie]

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza:

6. Poznańskie Studia Polonistyczne

(Seria Językoznawcza i Seria Literacka) [ukazuje się nieregularnie]
Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne.

Seria literacka
Seria językoznawcza

7. Zagadnienia Rodzajów Literackich [półrocznik]

Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego

Bibliografia zawartości za lata 1958?2007 (plik na tej samej stronie w formacie pdf)

8. Prace Filologiczne (Seria Literaturoznawcza) [rocznik]

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego

9. Ruch Literacki [dwumiesięcznik]

Komisja Historii Literatury Polskiej Akademii Nauk przy współudziale Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza

Opis czasopisma w Wikipedii

10. Przegląd Humanistyczny [miesięcznik]

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

11. Meander [kwartalnik]

Opis czasopisma w Wikipedii

Opis czasopisma w Katalogu Czasopism Kulturalnych

12. Ethos [kwartalnik]

Instytut Jana Pawła II KUL

Bibliografia zawartości 1988-2000

13. Eos [rocznik]

Polskie Towarzystwo Filologiczne

14. Konteksty [kwartalnik]

15. Kwartalnik Filmowy

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Czasopisma literackie, artystyczne, kulturalne

16. dwutygodnik.com strona kultury (wyłącznie internetowy)

17. artpapier (wyłącznie internetowy)

18. Biuro Literackie

19. Wakat / Notoria

20. Mały Format

21. Nowy Napis

22. Zeszyty Literackie [kwartalnik]

23. Literatura na Świecie [dwumiesięcznik]

24. Nowa Dekada Krakowska [dwumiesięcznik]

25. Nowe Książki [miesięcznik]

Wydawca – Biblioteka Narodowa

Opis czasopisma w Katalogu Czasopism Kulturalnych

26. Dialog [miesięcznik]

Spis utworów dramatycznych drukowanych w czasopiśmie od nr 1/1956 (plik w formacie pdf)

27. Kwartalnik Artystyczny

28. Opcje [kwartalnik]

29. Twórczość [miesięcznik]

30. Odra [miesięcznik]

31. Pro Arte [kwartalnik], facebook

32. Polonistyka [miesięcznik]

Wydawnictwo EduPress

33. Topos [dwumiesięcznik]

Wydawca i redakcja – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu

34. Akcent [kwartalnik]

35. Kultura [miesięcznik ukazywał się do 2000 roku]

36. FA-art [kwartalnik]

Wydawnictwo Fa-art

Spisy treści numerów kwartalnika od roku 2000 do bieżącego

37. Akant [miesięcznik]

38. Czas Kultury [miesięcznik]

39. Znak [miesięcznik]

Wydawnictwo Znak

40. Więź [miesięcznik]

41. Didaskalia [dwumiesięcznik]

42. Lampa [miesięcznik]

43. Krytyka Polityczna [kwartalnik]

44. Fronda [ukazuje się nieregularnie]

Wydawnictwo Fronda

45. Karta [kwartalnik]

Ośrodek i Wydawnictwo Karta
46. Tygodnik PowszechnyMateriały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


  Editing & Publishing
  Polish Philology
  Adam Mickiewicz
  University

Edycja sejmowa dzieł Jana Kochanowskiego

Serwer plików DWJK-IBL

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Logowanie

Serwer plików edytorów

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Polecane publikacje