BIBLIOTECZKA MIŁOŚNIKA PIĘKNEJ KSIĄŻKI

 (tj. wykaz linków do stron internetowych zawierających materiały uzupełniające

 wykłady z Estetyki książki oraz rozszerzające zagadnienia poruszane na zajęciach)

 

1. Godzinki Pabenhamm-Clifford (1315-1330)

2. Horae diue v[ir]gis Marie scd[u]m veru[m] vsum Romanu[m], Paryż, Thielman Kerver 1511

3. Strona Metropolitan of Art Museum poświęcona sztuce iluminatorskiej, a w szczególności rękopisom ufundowanych przez Jeana de Berry

4. Hartmann Schedel, Liber chronicarum (Norymberga, Anton Koberger 1493); egzemplarz ze zbiorów Biblioteki Narodowej

5. Apocalypsis cum figuris (Albrecht Dürer, Norymberga 1511) – PDF ze zbiorów Bayerische Staatsibliothek w Monachium

6. Speculum passionis (Norymberga 1507)

7. Biblia 42-wierszowa Jana Gutenberga ze zbiorów British Library (egzemplarz papierowy i pergaminowy)

8. Biblia 42-wierszowa Jana Gutenberga ze zbiorów biblioteki w Göttingen

9. Kelmscott Chaucer czyli Dzieła zebrane Goeffreya Chaucera wydane w 1896 roku przez oficynę Kelmscott Press założoną przez Williama Morrisa

10. „Chimera. Czasopismo poświęcone sztuce i literaturze

11. „Zwrotnica. Czasopismo. Kierunek – sztuka teraźniejszości”

12. „Zdrój. Dwutygodnik poświęcony sztuce i kulturze umysłowej”

13. Materiały poświęcone Prerafaelitom

14. „Ver Sacrum” (jedno z piękniejszym i ciekawszych edytorsko czasopism zagranicznych popularyzujących stylistykę secesyjną)

 

Prezentacja wybranych stron internetowych związanych ze sztuką książki

(Aby przejść do omawianej strony, kliknij na obrazek rozpoczynający akapit).

 

Strona poświęcona dziejom książki (nie tylko naukowej) oraz zdobnictwu książkowemu od czasów antyku do współczesności. Prezentuje m.in. najciekawsze i najcenniejsze przykłady ilustratorstwa książkowego, począwszy od najstarszego zabytku w postaci Papirusu Ramesseum (1980 r. p.n.e.), a na pierwszej książce o grafice komputerowej kończąc (William Fetter, Computer Graphics in Communication 1965).

 

Strona prezentująca bogate zbiory Nowojorskiego The Metropolitan Museum of Art. Zgłębiających zagadnienia sztuki książki na pewno zainteresują opatrzone bogatym materiałem ilustracyjnym eseje poświęcone m.in.: średniowiecznemu iluminatorstwu, ilustracjom książkowym doby renesansu, czy technikom graficznym stosowanym w XIX stuleciu.

 

Wirtual Gallery of Art prezentuje dzieła malarstwa, architektury, rzeźby oraz grafiki od XI do połowy XIX stulecia. Bezsporną zaletą tej strony jest doskonałej jakości materiał ilustracyjny uzupełniony fachowym opisem. Szczególnej uwadze studentów specjalności wydawniczej polecam „wystawione” w galerii dzieła sztuki iluminatorskiej oraz graficznej.

 

Strona Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Glasgow, dzięki której poznać możemy bliżej szereg wspaniałych dzieł sztuki edytorskiej (m.in. Hypnerotomachę  Poliphili, Wenecja, Aldus Manutius 1499.Monachijski sieciowy informator nt. sztuki i kultury, dostarczający m.in. informacji oraz materiału ilustracyjnego o Kronice świata Hartmanna Schedla (Norymberga 1493).


Przygotowana przez Birmingham Museum & Art Gallery strona poświęcona twórczości artystów należących do Bractwa Prerafaelitów.


Strona National Library of the Netherlands prezentuje średniowieczne manuskrypty iluminowane. Bogaty materiał ilustracyjny i wielość sposobów przeszukiwania zbiorów to niewątpliwe atuty owej strony.


Prezentuje prace najwybitniejszych przedstawicieli polskiej secesji.

 

 


Strona Galerii malarstwa polskiego udostępnia m.in. pełną serię ilustracji Stanisława Wyspiańskiego do Iliady Homera a także 33 z 60 ilustracji Michała Elwiro Andriollego do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza oraz ilustracje Juliusza Kossaka do Sienkiewiczowskiej Trylogii.

 


Strona Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, jedynej w swoim rodzaju placówki łączącej historię i przyszłość książki.

 


Materiały dydaktyczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Artykułu dotyczące redagowania technicznego książki oraz składu komputerowego wydawnictw

 

 

  Editing & Publishing
  Polish Philology
  Adam Mickiewicz
  University

Edycja sejmowa dzieł Jana Kochanowskiego

Serwer plików DWJK-IBL

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Logowanie

Serwer plików edytorów

UWAGA: Dostęp do serwera przez przeglądarkę internetową został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek i zezwolić na połączenie. Można też dodać i zapisać certyfikat QNAP na stałe.

 

Polecane publikacje