Plan podyplomowych studiów edytorstwa na rok akademicki 2019/2020

 

 

 

Semestr I (nabór na rok akademicki 2019/2020)

 

Data

godz.

26.10.19

sobota

27.10.19

niedziela

16.11.19

sobota

17.11.19

niedziela

23.11.19

sobota

24.11.19

niedziela

14.12.19

sobota

15.12.19

niedziela

11.01.20

sobota

12.01.20

niedziela

18.01.20

sobota

19.01.20

niedziela

8.02.20

sobota

08.30-10.00

WE 326

PPW 327

WE 326

KJP 327

RT 323

PPW 220

RT 323

MEW 323

SK 327

SK 327

SKW 326

SKW 326

MEW 323

10.15-11.45

WE 326

PPW 327

WE 326

KJP 327

RT 323

PPW 220

RT 323

MEW 323

SK 327

SK 327

SKW 326

SKW 326

MEW 323

12.00-13.30

WE 326

PPW 327

WE 326

KJP 327

RT 323

PPW 220

RT 323

MEW 323

SK  327

SK 327

SKW 326

SKW 326

MEW 323

KJP 327

Przerwa na posiłek

14.30-16.00

MEW 327

WE 326

PPW 327

WE 326

PPW 323

KJP 327

RT 323

RT 323

MEW 327

KJP 327

SK 220

SKW 326

SKW 326

16.15-17.45

MEW 327

WE 326

PPW 327

WE 326

PPW 323

KJP 327

RT 323

RT 323

MEW 327

KJP 327

SK 220

SKW 326

SKW 326

Dyżur dziekanatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Legenda:

 

WE         – wstęp do edytorstwa, prof. UAM dr hab. Bogdan Hojdis (20 godz.)

RT           – redagowanie techniczne książki, mgr Joanna Gaca-Wyczółkowska, mgr Joanna Pakuła (20 godz.)

SKW       – skład komputerowy wydawnictw, prof. UAM dr hab. Bogdan Hojdis (20 godz. w I sem.)

PPW       – prawo w praktyce wydawniczej, mgr Paweł Zgliński (20 godz.)

MEW      – marketing i ekonomia wydawnicza, mgr Krzysztof Baran (20 godz.)

SK          – sztuka książki, prof. UAM dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss (15 godz.)

KJP        – kultura języka polskiego, prof. dr hab. Anna Piotrowicz (15 godz.)

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w Collegium Maius, ul. Fredry 10.

 

UWAGA: Proszę sprawdzać przed kolejnymi zjazdami plan na stronie Zakładu Nauk Pomocniczych i Edytorstwa, ponieważ tam na bieżąco będą zamieszczane wszelkie korekty, dotyczące poszczególnych zajęć.

 

 

Semestr II (nabór na rok akademicki 2019/2020)


Data

godz.

9.02.20

niedziela

22.02.20

sobota

23.02.20

niedziela

7.03.20

sobota

8.03.20

niedziela

21.03.20

sobota

22.03.20

niedziela

25.04.20

sobota

26.04.20

niedziela

9.05.20

sobota

10.05.20

niedziela

16.05.20

sobota

17.05.20

niedziela

30.05.20

sobota


08.30-10.00

Seminarium 326

AT 327

GK 326

SKW 326

PE 326

AT 327

AT 223

GK 326

SKW 326

Seminarium

oraz wizyta w BU UAM i zakładzie poligraficznym

 

PE 326

SKW 326

SKW 326


10.15-11.45

Egzamin

z RT i WE

sala 326

AT 327

GK 326

SKW 326

PE 326

AT 327

AT 223

GK 326

SKW 326

SKS 326

PE 326

SKW 326

SKW 326


12.00-13.30

AT 327

GK 326

SKW 326

PE 326

AT 327

AT 223

GK 326

SKW 326

SKS 326

PE 326

SKW 326

Seminarium 326


Przerwa na posiłek


14.30-16.00

 

 

ET 223

ET 223

GK 326

ET 223

ET 223

PE 326

SKW 326

GK 326

14.00-17.15

SKS 326

SKS 326

SKW 326

PE 326

AT 223


16.15-17.45

ET 223

ET 223

GK 326

ET 223

PE 326

SKW 326

GK 326

Seminarium

326 / 305

SKW 326

PE 326

Egzamin

z ET


 


Dyżur dziekanatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda:

 

SKW – skład komputerowy wydawnictw, prof. UAM dr hab. Bogdan Hojdis (30 godz.)
PE    – publikacje elektroniczne, mgr Adam Cankudis (20 godz.)
GK    – grafika komputerowa, mgr Tomasz Kandziora (20 godz.)
AT     – adiustacja tekstu, mgr Marlena Roszkiewicz (20 godz.)
ET     – elementy tekstologii, prof. dr hab. Wiesław Wydra (15 godz.)
SE    – seminarium, prof. UAM dr hab. Bogdan Hojdis, prof. UAM dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss (20 godz.)
SKS  – sztuka skiążki i słowa, Andrzej Tomaszewski (9.05.20), dr Agnieszka Markuszewska (10.05.20)

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w Collegium Maius, ul. A. Fredry 10.

 

UWAGA: Proszę sprawdzać przed kolejnymi zjazdami plan na stronie Zakładu Nauk Pomocniczych i Edytorstwa, ponieważ tam na bieżąco będą zamieszczane wszelkie korekty, dotyczące poszczególnych zajęć.