Przypominamy studentom drugiego roku specjalizacji wydawniczej (czyli IV roku studiów 5-letnich oraz II roku studiów 3-letnich filologii polskiej) o konieczności odbycia praktyki zawodowej w wydawnictwie. W tej sprawie można zwracać do wszystkich pracowników naszego zakładu, ale formalnie akademickim opiekunem praktyk jest dr Katarzyna Krzak Weiss. Praktyki na studiach podyplomowych nie są obowiązkowe, można jednak chęć odbycia praktyki lub stażu zgłosić indywidualnie do dra Bogdana Hojdisa.


Polecamy