Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością pełnego rozliczenia Projektu POKL do końca grudnia 2015 r., w dniu 8 stycznia br. Zarząd podjął następujące decyzje dotyczące finansowania praktyk oraz rozliczania dokumentacji:

1. Odbywane praktyki mogą zostać sfinansowane ze środków POKL tylko w wypadku ich zakończenia do końca września 2015 roku i całkowitego rozliczenia w nieprzekraczalnym terminie do 30 X 2015 r. W związku z powyższym uprasza się o takie zaplanowanie obowiązkowych dla specjalności  praktyk, by jak najwięcej zrealizowanych zostało do końca września, wtedy możemy zapłacić opiekunom w zakładach pracy ze środków unijnych. Przypominamy, że pełne rozliczenie wiąże się z koniecznością dołączenia do oddanych przed praktyką umów rachunku opiekuna i potwierdzenia odbycia praktyki. Niedostarczenie do 30 X 2015 r. tych dokumentów będzie skutkowało niewypłaceniem wynagrodzenia, nawet jeśli wcześniej zostały zarejestrowane umowy opiekuna.

2. Poczynając od 15 I 2015 r. wszystkie dokumenty dotyczące praktyk niepedagogicznych (umowy opiekuna oraz rachunek i potwierdzenie odbycia praktyk) należy składać w Biurze Projektu, a nie u opiekuna akademickiego.

Jednocześnie informuję, że w mocy pozostaje podpisywanie przeze mnie Oświadczeń o realizacji zajęć nierejestrowanych w USOSie, które są niezbędne do rozliczenia praktyk przez Dziekanat.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszam serdecznie na mój dyżur (środa 8.45-9.40 i 13.00-14.30) przy okazji sygnalizując, iż od początku tego roku "rezyduję" w pok. 305.

Pozdrawiam,

Katarzyna Krzak-Weiss

Szanowni Państwo!

w związku z wymogiem całkowitego rozliczenia projektu do końca 2015 roku Zarząd Projektu podjął następujące decyzje dotyczące staży:

1. przyznane staże muszą zostać w pełni rozliczone (rachunki, umowy stażysty i opiekuna oraz rachunki i potwierdzenia + dokumentację merytoryczną [tzw. sprawozdanie ze stażu]) należy składać w Biurze Projektu, a nie u opiekuna akademickiego.

Dziękując za dotychczasową współpracę pozdrawiam Państwa serdecznie i zapewniam, że mimo ustaleń, które sprawiają, że moje obowiązki przejmuje Biuro Projektu zawsze chętnie służę Państwu radą i pomocą,

Katarzyna Krzak-Weiss

 

Szanowni Państwo!

 

Poniżej przekazuję najnowszą informację z Biura Projektu:

 

Uwaga praktykanci i stażyści z 2013 roku

 

 

 

W związku z dużą liczbą nierozliczonych finansowo staży i praktyki odbywanych w II półroczu 2013 roku uprzejmie przypominamy, które dotychczas nie dostarczyły kompletu dokumentów potrzebnych do wypłacenia wynagrodzeń, mają czas na złożenie poprawnie wypełnionej dokumentacji do 10 stycznia 2014 roku ? po tym terminie nie będą przyjmowane do rozliczeń dokumenty za 2013 rok, ponieważ Kwestura UAM zamyka budżet na 2013 rok.

 

Przypominamy, że umowa była tylko potwierdzeniem gotowości wykonania określonych zadań (zawarcie umowy), a do rozliczenia niezbędny jest rachunek oraz potwierdzenie odbycia stażu/praktyki. Bez tych dokumentów UAM nie ma podstaw do wypłacenia wynagrodzenia za wykonaną pracę.

 

Dokumenty należy niezwłocznie złożyć u opiekunów akademickich, a w przypadku ich nieobecności w Biurze Projektu lub w pok. 7. Jeśli dokumenty nie znajdą się w pok. 7 przed 10 I 2014 roku, wynagrodzenie stażysty/lub opiekuna stażu/praktyki za 2013 rok nie będzie wypłacone.

 

Informacje na temat rozliczenia praktyki/stażu najlepiej uzyskać osobiście u opiekuna, w pok. 7 lub w Biurze Projektu. Możliwa jest również informacja telefoniczna ? trzeba podać imię i nazwisko stażysty/praktykanta i przybliżony czas odbywania stażu/praktyki. Tel.: 829 45 94 (codziennie, Biuro Projektu), 829 46 05 (pok. 7, w godzinach konsultacji: pon., wt., śr.).

 

Zarząd Projektu POKL

Polecamy