Zmiany organizacja roku akademickiego oraz zasady zdalnej weryfikacji efektów uczenia się

23 maja br. Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki wydał Zarządzenie nr 455/2019/2020 w sprawie działania Uniwersytetu od dnia 1 czerwca 2020 r. Zmieniona została organizacja roku akademickiego 2019/2020: zajęcia II semestru (letniego) trwają do 15 lipca oraz od 1 do 30 września. Wakacje rozpoczną się 16 lipca i zakończą 31 sierpnia. W zrządzeniu wskazano dzień 30 września jako termin, do którego zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie. Jednak szereg innych zapisów zarządzenia stwarza możliwości zaliczenia roku akademickiego 2019/2020, zwłaszcza studentom kończącym studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie. Dopuszcza się zatem możliwość, by dziekani wskazywali zajęcia, które mogą być realizowane w sposób tradycyjny (zwłaszcza jeśli ich przeprowadzenie w sposób zdalny nie jest możliwe).

Sesja egzaminacyjna ma charakter ciągły, tj. od 1 czerwca możliwe będzie uzyskiwanie zaliczeń lub zdawanie egzaminów zaraz po zakończeniu określonych zajęć – przedmiotów, kursów, modułów. (Zaliczeń i egzaminów dotyczy też Zarządzenie Rektora nr 447/2019/2020 z 27 kwietnia br.).  Można jednak oczekiwać kolejnego doprecyzowania zasad zdalnej weryfikacji efektów uczenia się, ponieważ w § 14 ust. 1 zarządzenia znalazł się zapis: „Zasady  weryfikacji  osiągniętych  efektów  uczenia  się  określonych  w  programie studiów,  w  szczególności  przeprowadzania  zaliczeń  i  egzaminów  kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu i rejestrację określa odrębne zarządzenie”. Należy zatem śledzić ukazujące się w kolejnych dniach czy tygodniach komunikaty władz rektorskich i dziekańskich.


Przydatne instrukcje

Od 18 marca osoby zajmujące się e-learningiem na UAM testowały i przygotowywały instrukcje dotyczące nowo uruchomionej zintegrowanej platformy dydaktyczno-administracyjnej. W odniesieniu do nauczania zdalnego najistotniejszą funkcję pełnią w niej usługi Office 365. Dlatego zamieszczam poniżej informację (i linki) do oficjalnych instruktaży.

I. Materiały przygotowane przez pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki UAM

 1. Jak poprowadzić wykład w czasie rzeczywistym w Microsoft Teams (Jacek Marciniak)
 2. Jak samodzielnie nagrać wykład i udostępnić go studentom? (Marta Kłobukowska)
 3. Jak nagrywać pokazy z aplikacji i wykłady prowadzone z wykorzystaniem PDF? (Marta Kłobukowska)

UWAGA: Poza niniejszymi tutorialami do dyspozycji Państwa są również materiały, do których linki znajdują się z lewej strony Panelu Dydaktycznego (wymaga logowania do Office'a 365). Polecamy tu szczególnie Często zadawane pytania, gdzie znajdziecie Państwo rozwiązania problemów zgłaszanych od marca br.

II. Instrukcje wideo do nauki obsługi wybranych aplikacji z pakietu Office 365, przygotowane przez sekcję filmową zespołu Centrum Marketingu UAM. (Adam Pietrzykowski)

 1. Rozpoczęcie pracy z MS Teams – poznaj możliwości pracy zespołowej za pomocą usługi Microsoft Teams oraz dowiedz się jak uruchomić ją na swoim komputerze.
 2. Tworzenie zespołu – stworzenie zespołu to pierwszy krok, który musisz wykonać by rozpocząć pracę w grupie; dowiedz się jak to zrobić.
 3. Tworzenie kanałów – kanały są miejscem pracy w zespole; dowiedz w jaki sposób możesz zorganizować pracę zespołu za pomocą kanałów.
 4. Planowanie spotkań – właściwa organizacja spotkań zakłada ich zaplanowanie; poznaj możliwości Teams w zakresie planowania spotkań.
 5. Przesyłanie poczty – system powiadomień Teams korzysta z poczty Office 365; dowiedz się jak ustawić przesyłanie poczty na wybrany adres.
 6. Prowadzenie spotkania – zapoznaj się paskiem kontroli oraz funkcjami dostępnymi podczas spotkań głosowych i wideo.
 7. Wprowadzenie do mediów strumieniowych – ten film prezentuje zalety platform strumieniowych i dowiesz się dlaczego powinieneś publikować na nich swoje nagrania wideo.
 8. Zamieszczanie wideo w usłudze MS Stream – z tego filmu można dowiedzieć się jak zamieścić i poprawnie skonfigurować swoje nagranie wideo w usłudze MS Stream.
 9. Udostępnianie zamieszczonego wideo – poznaj sposoby udostępniania wideo opublikowanych w MS Stream, w tym na platformie e-learningowej Moodle.

 Uczelniane konta pocztowe

Konto pocztowe w domenie st.amu.edu.pl (studenci) lub amu.edu.pl / o365.amu.edu.pl (pracownicy) to nie tylko zalecany sposób przesyłania wiadomości e-mail. Aktywny i poprawnie skonfigurowany uczelniany adres e-mail to również login (hasło takie jak do poczty uniwersyteckiej) otwierający dostęp do Office'a 365 UAM, w którym zbudowano zintegrowany system administracyjno-dydaktyczny (Intranet UAM). W owym systemie (Panelu Dydaktycznym) wykładowcy mogą utworzyć grupy ćwiczeniowe korzystając z danych zapisanych w USOS. Wiadomości dla takich grup (np. o planowanych zajęciach online) przesyłane są właśnie na adresy uczelniane. Dlatego tak ważne jest prawidłowe skonfigurowanie i korzystanie z tych adresów.

Być może przyczyną stosunkowo niewielkiej liczba odpowiedzi na rozesłaną i zamieszczoną poniżej Ankietę są właśnie problemy ze skonfigurowaniem poczty uczelnianej, odbieraniem wysyłanych na jej adres wiadomości i otwieraniem dostępu do Office'a 365. Raz jeszcze przypominam więc instrukcje przygotowane przez Centrum Informatyczne UAM.

Jeżeli posiadamy różne aktywne konta pocztowe, to wygodniej jest odbierać wiadomości z jednego adresu pocztowego, z którego korzystamy najczęściej (i który jest już skonfigurowany np. w smartfonie). Poniżej dwa sposoby: przekierowanie i agregacja kont.


Ankieta

W czwartek 19 marca ukazało się rozporządzenie w sprawie odbywania zajęć w trybie zdalnym od 26 marca na UAM. Władze dziekańskie naszego wydziału poprosiły, abyśmy do wtorku 25 marca zdeklarowali się wspólnie (wykładowcy i studenci), jakie zajęcia możemy przeprowadzić online. Dlatego przesyłam Państwu ankietę, którą proszę wypełnić i odesłać możliwie jak najszybciej.
UWAGA: Jeżeli macie Państwo konta grupowe na facebooku i wiecie, że ktoś nie odbiera poczty uniwersyteckiej, to proszę przekazać takiej osobie, aby niezwłocznie zaczęła z tej poczty korzystać.

 1. Czy w miejscu aktualnego pobytu ma Pani/Pan dostęp do Internetu?
 2. W jaki sposób doprowadzony jest Internet do lokalu, w którym Pani/Pan obecnie przebywa (np. przez telewizję kablową, światłowód od operatora sieci komórkowej, przez modem GSM/komórkę w jakości LTE/4G itp.)?
 3. Czy ma Pani/Pan komputer wyposażony w kamerę, mikrofon i głośniki (lub słuchawki z mikrofonem)?
 4. Jaki system operacyjny zainstalowany jest na Pani/Pana komputerze?
 5. Czy na Pani/Pana komputerze jest zainstalowany pakiet Microsoft Office i w jakiej wersji?
 6. Czy odbiera i wysyła Pani/Pan korespondencję z konta studenckiej poczty uniwersyteckiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)?
 7. Czy może Pani/Pan zalogować się przy pomocy nicku/loginu i hasła studenckiej poczty uniwersyteckiej na konto w Office'a 365 UAM (np. tutaj)?
 8. Czy odbywała/odbywał Pani/Pan zajęcia zdalne z wykorzystaniem uniwersyteckiej lub wydziałowej platformy Moodle?
 9. Czy korzystała/korzystał Pani/Pan z programu Microsoft Skype dla firm/Skype for business (nie ze „zwykłego” Skype'a)?
 10. Czy korzystała/korzystał Pani/Pan z programu Microsoft Teams?
 11. Czy wyraża Pani/Pan zgodę na uczestniczenie w zajęciach zdalnych?

Niniejszą ankietę wysłałem wczoraj (19.03.2020) z USOS. Musimy otrzymać potwierdzenie udziału w zajęciach zdalnych od minimum 2/3 słuchaczy z każdej grupy. Dlatego dodatkowo zamieszczam ankietę na stronie z prośbą o szybkie przysłanie odpowiedzi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Również w wypadku wątpliwości, proszę o pytania e-mailem. Aby sprawdzić funkcjonowanie Państwa poczty uniwersyteckiej, proszę wysyłać pytania ze swojego adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jeżeli chcielibyście Państwo przesłać wypełnioną ankietę również innym pracownikom uniwersyteckim, którzy prowadzą zajęcia na naszych specjalnościach, to proszę skorzystać z ich adresów służbowych.


Szanowni Państwo,

wszyscy studenci specjalności wydawniczej, edytorstwa naukowego oraz podyplomowych studiów edytorstwa po 26 marca najprawdopodobniej zostaną poproszeni (zobowiązani?) do uczestniczeniu w zajęciach online. Wkrótce ukaże się w tej sprawie rozporządzenie Pani Prorektor Beaty Mikołajczyk, w którym zostaną przedstawione rekomendacje (polecenia?) co do sposobu kontynuowania nauki w trybie zdalnym. Z dużym prawdopodobieństwem do owych rekomendacji, poza platformą e-learningową Moodle, zostanie włączony uruchomiony właśnie Panel Dydaktyczny UAM i zintegrowane z nim narzędzia (MS Teams, MS Stream itp.). Dodawanie Państwa do grup ćwiczeniowych w owych aplikacjach wymaga w pełni aktywnego konta w USOS, w tym aktywnego adresu poczty studenckiej w domenie st.amu.edu.pl. Zresztą w rekomendacji władz uczelni na pewno znajdzie się zalecenie korzystania przez wykładowców i studentów z poczty uniwersyteckiej. Dlatego bardzo proszę wszystkich naszych słuchaczy o sprawdzenie i ewentualne uaktywnienie swoich uniwersyteckich kont pocztowych w Centrum Informatycznym UAM. Zwracam przy tym uwagę, że jest to w tej chwili chyba najbardziej obciążona pracą jednostka uczelnaina  i realizacja Państwa zgłoszeń może nieco potrwać.

Kolejnym krokiem będzie uzyskanie dostępu do uczelnianego Office'a 365. Stosowną instrukcję znajdziecie Państwo tutaj. Logowanie do Office'a 365 pozwoli również wejść do Intranetu UAM (i dalej) a także pobrać i zainstalować stacjonarne lub mobilne wersje aplikacji.

Niniejszy artykuł będzie aktualizowany, ale proszę też o śledzenie komunikatów na stronie głównej UAM oraz na stronach poszczególnych jednostek organizacyjnych (szkoły, wydziału, instytutów czy zakładów).

 

Życzę Państwu zdrowia i spokoju oraz łączę serdeczne pozdrowienia,

Bogdan Hojdis


Serwer plików edytorów

UWAGA: Ze względu na wzmożone korzystanie z serwera w dydaktyce zdalnej, dostęp do danych został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek, a jeszcze lepiej – dodać i zapisać certyfikat QNAP.

 

Polecane publikacje

(Aby zobaczyć zawartość, proszę wyłączyć blokowanie reklam na tej stronie).

Logowanie