Szanowni Państwo,

jako że nie mam pewności, czy rozporządzenia władz UAM są wysyłane również do Państwa wiadomości, zamieszczam poniżej komunikat Pani Prorektor Bogumiły Kaniewskiej.

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci!

W związku z zawieszeniem na UAM zajęć dydaktycznych w okresie od 11 marca do odwołania, informuję uprzejmie, że:

  • wszystkie zajęcia, które nie odbędą się w okresie od 11 marca 2020 r. do odwołania, zostaną odrobione – dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych;
  • zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych poza terenem uczelni;
  • w okresie zawieszenia zajęć nie przeprowadza się indywidualnych konsultacji – zawiesza się dyżury nauczycieli akademickich;
  • w okresie zawieszenia zajęć nie przeprowadza się żadnych egzaminów ani zaliczeń;
  • wszelkie wydane już decyzje dotyczące przedłużeń sesji, itp. ulegają automatycznemu wydłużeniu o okres równy okresowi zawieszenia zajęć;
  • organizacja roku akademickiego 2019/2020 zostanie zmieniona tak, by umożliwić realizację zajęć z okresu zawieszenia;
  • biblioteki oraz administracja funkcjonują bez zmian – zatem nie przewiduje się większych opóźnień w wypłatach stypendiów czy rozpatrywaniu wniosków i odwołań stypendialnych, jednak obsługa studentów w BOSach i innych biurach odbywa się wyłącznie drogą mailową, elektroniczną lub korespondencyjną – w celu ułatwienia tej ostatnie zobowiązuję Wydziały do wystawienia przed siedzibami BOSów skrzynek podawczych;
  • w bibliotekach wydziałowych nieczynne będą wypożyczalnie i czytelnie – za ewentualne przedłużenia w tym okresie biblioteki nie będą naliczały kar;
  • w przypadku, gdy wcześniej zaplanowane staże i praktyki studenckie pokryją się z przedłużonym okresem zajęć – wszelkie kwestie z tym związane będą indywidualnie rozpatrywane przez prodziekanów właściwych do spraw studenckich.

Zachęcam Państwa wszystkich do stosowania się do zaleceń służb medycznych.

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Prorektor ds. studenckich

Z przesłanej informacji wynika, że na pewno nie dobędą się zajęcia w marcu br. Nie mam w tej chwili żadnego sygnału, jakie decyzje zostaną podjęte w odniesieniu do zajęć kwietniowych. Sytuacja jest po prostu dynamiczna. Mogę tylko w imieniu własnym i prof. Katarzyny Krzak-Weiss zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, abyście Państwo zrealizowali program drugiego semestru. Proszę na bieżąco śledzić komunikaty na stronie zakładu (poledyt.amu.edu.pl) - przede wszystkim ewentualne poprawki planu zajęć.

Życzymy Państwu zdrowia i spokoju w tych nadzwyczajnych okolicznościach.


prof. UAM dr. hab. Bogdan Hojdis
Kierownik Podyplomowych Studiów Edytorstwa


Serwer plików edytorów

UWAGA: Ze względu na wzmożone korzystanie z serwera w dydaktyce zdalnej, dostęp do danych został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek, a jeszcze lepiej – dodać i zapisać certyfikat QNAP.

 

Polecane publikacje

(Aby zobaczyć zawartość, proszę wyłączyć blokowanie reklam na tej stronie).

Logowanie