Przeglądając witryny w Sieci, znajdujemy strony, które zwrócą naszą uwagę. Wtedy umieszczamy je tutaj:

Biblioteki internetowe

Katalogi online

Filmografia

Serwisy o książkach

Typografia i edytorstwo

Wydawnictwa

Polecamy